DH og byggebranchen: Giv satspuljemidler til forskning i tilgængelighed

DH og byggebranchen: Giv satspuljemidler til forskning i tilgængelighed

Satspuljemidler til SBi’s forskning og rådgivning sikrer inklusion og tilgængelighed i byggeriet, mener flere aktører i byggeriet og Danske Handicaporganisationer. Foto: Sirid Bonderup

Derfor opfordrer byggebranchen og danske Handicaporganisationer satspuljeordførerne til at sikre, at SBi’s rådgivning og forskning i tilgængelighed forsat finansieres gennem satspuljemidlerne.

SBi yder hvert år forskningsbaseret rådgivning og formidling i tilgængelighed til et stigende antal aktører fra byggeriet, bl.a. virksomheder, myndigheder og organisationer, heriblandt lokale handicapråd. Men med udgangen af 2017 udløber satspuljebevillingen, og SBi er uden satspuljemidler tvunget til at afvikle rådgivning og forskning i tilgængelighed og universelt design.

Derfor har Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og Danske Handicaporganisationer sammen skrevet under på et brev til satspuljeordførerne på Christiansborg for at gøre opmærksom på, hvad konsekvensen kan blive, hvis satspuljeordningen ikke bliver ført ind i 2018.

Læs brev til satspuljeordførerne

Nyhedsliste år 2017