App skal gøre pendlere mere bæredygtige

App skal gøre pendlere mere bæredygtige

Tips og gode belønninger skal få europæiske pendlere til at bevæge sig mere bæredygtigt rundt i byerne. Konceptet, som forskere fra Aalborg Universitet er med til at udvikle, omfatter en digital tjeneste, der består af en app og en hjemmeside, samt en række strategisk anbragte målestationer

Loui trækker sin mountainbike ud af cykelskuret hjemme i centrum af Palermo. Han cykler otte kilometer ud til en parkeringsplads i udkanten af byen, hvor han møder to kolleger og to andre pendlere på en parkeringsplads. De kører sammen – i kollegaens elbil – de 30 kilometer til forstaden, hvor de arbejder. På vejen sættes de to andre pendlere af ved deres arbejdspladser.

Det kunne være et realistisk scenarie. Og de kunne have fundet hinanden via den nye digitale tjeneste, som i første omgang bliver en realitet i seks større europæiske byer.

 

Spil dig bæredygtig

App og hjemmeside kommer på flere måder til at minde om et spil. For eksempel kan brugeren indsamle point ved at træffe fornuftige valg om miljøvenlige transportmidler eller ved at tilbyde samkørsel til andre i kvarteret. Det kan også være andre initiativer, der understøtter en bæredygtig tankegang. Kun fantasien sætter grænser.

– Man kan forestille sig, at der vil blive udskrevet konkurrencer mellem borgerne fra samme kvarter, hvor der er fokus på bæredygtig mobilitet i en eller anden form, foreslår Nicola Morelli, der er professor på Arkitektur og Medieteknologi på AAU og en af forskerne bag det nye EU-projekt, der går under navnet MUV (Mobility Urban Values).

Idéen er, at de indsamlede point – eller præmier – skal kunne give fri adgang til services eller udløse rabatter i lokale butikker. Det kan eksempelvis tænkes, at udvalgte supermarkeder, biografer, caféer eller andre fra nærmiljøet vil deltage til gengæld for positiv omtale via projektet.

 

Nyttige pendlertips

Pendlerne vil imidlertid ikke kun skulle yde til den nye digitale tjeneste. Den giver også noget igen den anden vej. Det kan for eksempel være forslag til alternative transportmidler, idéer til at finde samkørselspartnere eller fif til, hvordan man på andre smarte måder kan dele et transportmiddel med naboer i byområdet. En anden mulighed er, at app og hjemmeside kan hjælpe brugeren med at finde den smarteste rute til bestemmelsesstedet ved at modtage live-info om trafiksituationen – for eksempel hvor der er trafikpropper eller større arrangementer, der kan være en hindring for at komme hurtigt frem.

De data, som indsamles via tjenesten, der er forbundet med et netværk af overvågningsstationer rundt omkring i de tilknyttede byer, ligger i open source, så brugere med det rette programmeringskendskab selv får mulighed for at tilføje nye funktionaliteter til systemet.

 

Videndeling med åbne data

– Informationerne, der indsamles gennem appen og de opstillede målestationer, kan blive guld værd for politiske beslutningstagere og lokale myndigheder, fortæller Nicola Morelli.

Open source-platformen giver interessenterne mulighed for at udtrække data og løbende blive klogere på udfordringer i byens infrastruktur. Desuden kan informationerne generere idéer til nye anvendelsesmuligheder af eksisterende transportmidler, såsom strategier til fremme af samkørsel eller af cykelisme frem for motordrevne køretøjer.

I et større perspektiv vil der på sigt blive mulighed for at dele erfaringer om mobilitet på tværs af kvarterer, by- og landegrænser.

Nicola Morelli og hans kolleger i forskningsgruppen Service System Design på AAU er overbeviste om, at projektet vil føre til nytænkning inden for mobilitet og bæredygtighed:

– I stedet for at fokusere på de typiske, kostbare og hurtigt forældede infrastrukturer i byerne, bevæger vi os med MUV-projektet i retning af mere bæredygtige og sunde transportvalg. Vi tror på en positiv involvering af lokalsamfund, lokalt forretningsliv, politiske beslutningstagere og open source-entusiaster, siger han.

 

Enorm reduktion i kulstofudslip

Projektet, som netop er fløjtet i gang, skal køre i Amsterdam, Barcelona, Fundao, Ghent, Helsinki og Palermo, hvor der skal opstilles målestationer og findes brugere til tjenesten.

– Vi er i den helt spæde projektstart, hvor vi forsøger at kortlægge borgernes måde at være mobile på, så vi kan fokusere på specifikke lokale mobilitetsfænomener i de medvirkende byer. Det vil give os en god basis for at finde borgere, lokale institutioner, lokale forretninger og så videre, som kan være med til at udvikle de nye services, siger Nicola Morelli.

Forskerne fra Aalborg Universitet forventer gode resultater af projektet, der løber over de næste 3 år. Erfaringer fra et mindre, men lignende forsøg i Palermo, er rigtig gode. Her lykkedes det med 2000 studerende og et netværk af 100 lokale virksomheder at reducere de involverede parters kulstofudslip med hele 40 procent.

 

Faktaboks

  • MUV-projektet er støttet af Horizon 2020 – EU’s program for forskning og innovation
  • Projektets partnere kommer fra 14 forskellige organisationer i otte lande (Belgien, Danmark, Finland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien), som repræsenterer et bredt udsnit af Europa, hvad angår befolkning, kultur og økonomi. Fra Danmark deltager Aalborg Universitet
  • Partnerskabet er sammensat af en tværfaglig gruppe med eksperter inden for blandt andet service design, designteknologi, softwarearkitektur, datalogi, telekommunikation, forretningsmodeller og forretningsledelse.
  • Hjemmeside: https://www.muv2020.eu

 

Kontakt

Professor Nicola Morelli, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, nmor@create.aau.dk, tlf. 99 40 76 30

Lektor Amalia De Götzen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, ago@create.aau.dk, tlf. 99 40 26 21

Lektor Enza Lissandrello, Institut for Planlægning, enza@plan.aau.dk, tlf. 9356 2342

Pressekontakt Nelly Sander, nsa@adm.aau.dk, tlf. 99 40 20 18

 

Nyhedsliste år 2017