AAU-forskere sætter aftryk på klimadebatten ved klimatopmøde i Bonn

AAU-forskere sætter aftryk på klimadebatten ved klimatopmøde i Bonn

Tre AAU-forskere er fredag værter ved en debat om klimaflygtninge ved klimatopmødet COP23, der i øjeblikket afholdes i Bonn.

Som en del af klimatopmødet i Bonn, afholdes der en række sessioner og debatter, der omhandler forskellige klimarelaterede emner. En af disse debatter bliver en diskussion af de vigtige aspekter, der er knyttet til klimaflygtningeproblematikken, herunder klimaforandringer, menneskerettigheder og migration. Debatten, som Aalborg Universitet har fået æren af at stå for, er en del af programmet for 'Climate Law and Governance Day', der afholdes som led i COP23.
 

KLimaændringer, menneskerettigheder og "klimaflygtninge"

Kort fortalt drejer diskussionen sig om, hvorvidt de internationale love og regler er forberedt på at håndtere effekterne af klimaforandringerne, som jo ikke lader sig begrænse af landegrænser. Det vil få betydning for en række i forvejen sårbare mennesker i de mest udsatte områder, hvis de f.eks. er nødt til at flytte pga. oversvømmelser forårsaget af klimaændringerne. Formålet med debatten er belyse problematikken og dens mulige løsninger set fra både en humanitær og en lovgivningsmæssig synsvinkel. Vinkler de tre AAU-forskere er garanter for qua deres forskningsmæssige baggrunde.

Det er de tre forskere lektor Sandra Cassotta, Juridisk Institut, samt lektor Jesper Lindholm, Juridisk Institut og adjunkt Martin Lemberg-Pedersen, Global Refugee Studies, Institut for Kultur og Globale Studier, der varetager værtsrollen ved debatten med titlen "Climate Change, Human Rights and Forced Migration".

Sandra Cassotta er desuden ledende forfatter på en del af det internationale klimapanels (IPCCC) kommende rapport om klodens tilstand, og vil indgå i den programkomite, der til næste års COP24 sammensætter programmet for 'Climate Law and Governance Day'.

 

Kontaktoplysninger:

Sandra Cassotta, sac@law.aau.dk Tlf.: 9940 2789 / +45 22810128

Martin Lemberg-Pedersen, lemberg@cgs.aau.dk Tlf.: 9940 2853

Jesper Lindholm, jl@law.aau.dk Tlf.: 9940 9873 / 2539 6813

 

Læs mere om COP23: https://cop23.unfccc.int/

 

Nyhedsliste år 2017