AAU-forsker med speciale i socialt arbejde får Børnesagsprisen 2017

AAU-forsker med speciale i socialt arbejde får Børnesagsprisen 2017

Professor Inge M. Bryderup fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet har modtaget Børnesagsprisen for sin banebrydende forskning på familieplejeområdet. Det er første gang, at prisen går til en forsker.


Plejefamilieområdet skal have et løft, og derfor har satspuljepartierne afsat 73,7 mio. kr. over en treårig periode til at sikre højere kvalitet i plejefamilieanbringelserne. Socialpædagogernes Landsforbund råber vagt i gevær, fordi der mangler supervision, uddannelse og faglig sparring på familieplejeområdet. Denne skærpede opmærksomhed på familieplejerne og de anbragte børn tager udgangspunkt i professor Inge M. Bryderups store forskningsprojekt om familiepleje i Danmark. 
 

Stor anerkendelse af et forskningsområde

Den banebrydende forskning på familieplejeområdet og professor Inge M. Bryderups mere end 30 års forskning i socialt arbejde med børn og unge er årsagen til, at Børnesagens Fællesråd har valgt en forsker som modtager af Børnesagsprisen 2017 på 20.000 kr. 

- Jeg er meget beæret over Børnesagens Fællesråds anerkendelse af min forskning på familieplejeområdet. Et område, som fortjener særlig stor opmærksomhed, fordi danske plejefamilier står med nogle meget komplekse opgaver. Mange børn, der anbringes i en plejefamilie, har store sociale og psykiske belastninger. Det klarer man ikke bare ved at flytte dem ind i en familie med helt normale omsorgsfunktioner. Der skal en helt anden viden til, siger professor Inge M. Bryderup fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
 

Kvalitetsløft på familieplejeområdet

Den landsdækkende undersøgelse dokumenterer, at familieplejere oplever, at over halvdelen af de 4.770 børn og unge, som beskrives i undersøgelsen, har omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov. Ligeledes viser datamaterialet, at 1/3 af familieplejerne ikke får supervision, at en 1/5 af familieplejerne ikke har modtaget den lovpligtige efteruddannelse, og at 1/5 af familieplejerne ikke er tilfredse med støtten fra den kommunale samarbejdspartner.

- Det er yderst problematisk, at plejefamilierne ikke får den nødvendige støtte, supervision og efteruddannelse til at håndtere de komplekse familieplejeopgaver. Derfor er det meget positivt, at satspuljepartierne nu har afsat midler til et kvalitetsløft på hele familieplejeområdet, så vi kan minimere antallet af sammenbrudte anbringelser, siger professor Inge M. Bryderup.

Forskningsprojektet ”Familiepleje i Danmark” er støttet med 2,5 mio. kr. af Det Obelske Familiefond og 600.000 kr. fra Aalborg Universitet.
 

Fakta

Almindelig familiepleje er en socialpædagogisk indsatsform på linje med døgninstitutioner og opholdssteder. Formålet med den socialpædagogiske indsats er at tilgodese barnets behov for tryghed og omsorg, at sikre barnets muligheder for personlig udvikling, at understøtte skolegang og at fremme sundhed og trivsel (§46 i Lov om social service).

Familiepleje er den mest anvendte anbringelsesform i Danmark. 50 procent af de 11.049 børn og unge mellem 0-17 år, der var anbragt uden for hjemmet i 2015, var anbragte i almindelig familiepleje.

Resultatet af det store forskningsprojekt på plejefamilieområdet er publiceret i bogen ”Familiepleje i Danmark”. Bogen, der er udgivet på forlaget KLIM, og den er skrevet af Inge M. Bryderup, Mie Engen og Sune Kring.

< >ørnesagens Fællesråds Børnesagspris uddeles til organisationer, institutioner eller enkeltpersoner, der viser et særligt ansvar overfor udsatte børn og unge i Danmark.

 

Yderligere information:

Professor Inge M. Bryderup, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, tlf. 9940 8127, mobil 3052 2721 eller e-mail: bryderup@socsci.aau.dk

Nyhedsliste år 2017