nyhedsarkiv

Nyt nordisk center samler viden om offentlige måltider

Nyt nordisk center samler viden om offentlige måltider

Øget livskvalitet, sundhed og bæredygtighed er nogle af nøgleordene bag Det Nye Nordiske Center for Offentlige Måltider. Centeret er finansieret af Nordisk Ministerråd, og er et partnerskab mellem forskere, praktikere og innovative kræfter fra hele Norden. Professor Niels Heine Kristensen fra Aalborg Universitet tager aktivt del i centerets etablering og arbejde. Ifølge ham er formålet at løfte de offentlige måltider på den politiske agenda, da de både udgør en markant del af de offentlige budgetter og samtidig har stor betydning for folkesundhed, madkultur og bæredygtighed.

Lagt online: 24.11.2016

Styrken i det nordiske center er den brede sammensætning af partnere. Med både forskning og den praktiske vinkel på emnet, vil centeret kunne rådgive og komme med konkrete veldokumenterede løsninger til, hvordan fx kommuner og regioner kan forbedre kvaliteten af offentlige måltider og samtidig opnå effekter på folkesundhed og bæredygtighed.    

Offentlige måltider er ikke kun en driftsudgift

AAU Food Studies på Aalborg Universitet har været en drivende kraft bag etableringen af centeret, og er den forskende del af partnerskabet. Derfor kommer det nye center også til at bygge videre på den viden, som AAU’s forskergruppe ”Foodscapes, Innovation & Networks” allerede står bag. Professor Niels Heine Kristensen, der står i spidsen for AAU Food Studies, glæder sig over, at det nye nordiske center nu er en realitet, og han ser frem til, at se resultaterne af dets virke i de forskellige nordiske lande.

- Offentlige måltider er ikke kun en samfundsmæssig driftsudgift. De kan også ses som en investering i sundhed, velfærd og bæredygtig udvikling. Derfor har jeg store forventninger til, at centerets forskning og videndeling kommer til at sætte aftryk på, hvordan man tænker offentlige måltider ind i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, hvor både økonomi, sundhed og bæredygtighed er i fokus, siger Niels Heine Kristensen 

Økologi og friske råvarer kan være en god investering på den lange bane

Resultater fra ”Foodscapes, Innovation & Networks’s” forskning har fx dokumenteret sammenhængen mellem mængden af økologiske fødevarer, der bliver brugt i den offentlige sektor og antal ha landbrugsjord, der bliver omlagt til økologi. Den afledte effekt heraf er en reduktion af pesticidrester i grundvandet i lokalområdet. Den viden har allerede været startskuddet til, at flere kommuner i Danmark har sat gang i en omstilling til at bruge lokale økologiske fødevarer.

Et andet studie fra AAU-forskergruppen viser, at der både er muligheder for besparelser og øget kvalitet, hvis måltiderne fremstilles i selve organisationen frem for, at man benytter halv- eller helfabrikata.

- Det er den type af viden, som partnerne i det nye center vil få gavn af, og jeg ser frem til at vi både skal bidrage med endnu mere forskning på området og samtidig få værdifulde input fra de andre aktører i det nordiske samarbejde, siger Niels Heine Kristensen.

Fakta

 • Tilsammen udgør fødevareindkøbet til offentlige måltider i Danmark, Sverige, Norge og Finland 17 mia. kr. om året.
 • Nordisk Ministerråd har støttet etableringen af Nyt Nordisk Center for Offentlige Måltider.
 • Første møde i centeret blev holdt i Stockholm i forrige uge.
 • Udover Aalborg Universitet deltager en lang række nordiske samarbejdspartenere. Blandt andre:
  • Københavns Madhus
  • Universitetet i Stavanger
  • Livsmedelsakademin i Sverige
  • Skola & Fritid i Reykjavik
  • Afdelingen for Fangst, Jagt og Landbrug i Grønland
  • Måltidscoach, Harriet Strandvik på Åland

 

Kontakt

Professor Niels Heine Kristensen, Aalborg Universitet, på telefon 9940 3676 eller 2026 4618
Kommunikationsmedarbejder Sanne Holm Nielsen på telefon 9940 3517