nyhedsarkiv

Nye kanaler til menneskers kreativitet

Nye kanaler til menneskers kreativitet

Verden efterspørger kreativitet, innovation og entreprenørskab. Mange arbejdspladser er derfor optaget af at udvikle og styrke de tre kompetencer – herunder hele uddannelsesverdenen, der har fået dem som nye fælles kompetencemål. En ny masterspecialisering på Aalborg Universitet – Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign – imødekommer nu behovet hos ledere, medarbejdere og konsulenter, der arbejder med undervisning og har en interesse for at åbne nye kanaler til menneskers kreativitet.

Lagt online: 08.12.2016

Det er stadig muligt at komme med på første hold, der begynder til februar. Holdet vil bl.a. blive undervist af lektor Julie Borup Jensen, der har været med til at udvikle det nye specialiseringsspor.

”Jeg oplever, at mange faggrupper er på udkig efter videreuddannelse, der - med udgangspunkt i kognitionens betydning for kreativitet - inddrager kroppen, kunsten og sanserne i udvikling af nye ideer og nytænkning. Det spændende er, at forskningen i den grad understøtter værdien af netop den udviklingsvej.  En vej, hvor man lærer at bruge sin faglige viden og erfaring på nye kreative måder og skabe en kultur for kreative processer, der kan have et forskelligt fokus – f.eks. mere innovation, bedre læring og trivsel eller mere inkluderende fællesskaber,” siger Julie Borup Jensen.

Det er et særkende for uddannelsen, at den bruger kunstens virkemidler og metoder som tilgang til kreativitet og samskabelse.

”Et kunstnerisk virkemiddel som at ’få øje på det særlige i det almindelige’ eller at ’gøre det velkendte fremmed’ er f.eks. rigtig gode udgangspunkter for nyskabelse. Inddragelse af kunsten vil dermed give de studerende nye vinkler og nye muligheder for at arbejde kreativt med hverdagens opgaver og relationer med andre mennesker, hvad enten der er tale om elever, patienter, brugergrupper, kunder, kolleger eller samarbejdspartnere,” siger Julie Borup Jensen. Hun afslutter:

”Vi vil uddanne mastere, der kan sætte gang i positive spiraler på deres arbejdspladser.  Det handler om at få kvaliteterne og kreativiteten frem i hver enkelt elev eller medarbejder og bruge det i en bæredygtig forandring, der opleves som en forbedring af dem, der er involveret”.

 

Kontaktperson:

Lektor Julie Borup Jensen. Mobil: 2750 6828  Mail: jbjen@learning.aau.dk 

 

Foto: Lena Rønsholdt