nyhedsarkiv

Ny rapport giver forslag til tiltag på legionellaområdet

Ny rapport giver forslag til tiltag på legionellaområdet

I ny rapport kommer SBi, Aalborg Universitet med forslag til, hvilke tiltag der kan styrke det forebyggende og det udredende arbejde på legionellaområdet i danske kommuner.

Lagt online: 12.12.2019

Der er konstateret en markant stigning i antallet af personer med legionærsyge i Danmark inden for de senere år. SBi, Aalborg Universitet har i samarbejde med Statens Seruminstitut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Teknologisk Institut gennemført en undersøgelse af, hvorvidt forebyggende vandprøver kan bidrage til at reducere antallet af legionellatilfælde i Danmark.

Rapporten omfatter følgende hovedafsnit:

  • Krav til legionellabekæmpelse i udvalgte andre lande.
  • Danske kommuners procedurer på legionellaområdet.
  • Hvilke målinger der foretages og opbevares i kommunerne.
  • Målte karakteristika ved varmtvandsinstallationer hos personer, der har fået konstateret legionærsyge.
  • Varmtvandsinstallationer og brugsmønstre på en række kommunale plejehjem.

På baggrund af disse undersøgelser udarbejdede SBi, Aalborg Universitet i maj 2019 et notat til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Rapporten er udarbejdet på grundlag af dette notat og er dels udlagt i resuméform og dels i fuldt omfang. Sidstnævnte indeholder udtømmende beskrivelser og udredninger samt bilag og litteraturhenvisninger.

Rapporten indeholder forslag til, hvilke tiltag der kan styrke det forebyggende og det udredende arbejde på legionellaområdet i danske kommuner samt inspiration til tiltag, der med fordel kan foretages lokalt på danske institutioner.

Den korte rapport, SBi 2019:09, kan downloades her.

Den fulde rapport, SBi 2019:10, kan downloades her.