AAU logo

nyhedsarkiv

Nordjyske erhvervsledere møder AAU’s adjungerede professorer, Steen Hildebrandt og Morten Albæk

Nordjyske erhvervsledere møder AAU’s adjungerede professorer, Steen Hildebrandt og Morten Albæk

75 nordjyske erhvervsledere og et tilsvarende antal forskere og studerende deltager i en fælles temadag med titlen ”Profit for verden” på Aalborg Universitet i næste uge.

Lagt online: 03.11.2016

De to stærke profiler i dansk erhvervsliv, professor Steen Hildebrandt og direktør og filosof Morten Albæk, begge adjungerede professorer ved Institut for Læring og Filosofi, vil tale om de kompetencer, der skal være med til at fremtidssikre danske virksomheder og organisationer. Både Steen Hildebrandt og Morten Albæk argumenterer for, at fremtiden tilhører de arbejdspladser, der lærer at forene egne interesser med klodens behov for meningsfulde og bæredygtige løsninger.

Temadagens overskrift – Profit for verden – signalerer, at det ifølge Steen Hildebrandt og Morten Albæk er muligt på én og samme tid at skabe profit for både verden og for ens egen virksomhed.

- Virksomheder, der ikke er i stand til at omstille sig, vil blive marginaliseret og i værste tilfælde afviklet, mener Morten Albæk.

- Det er samtidig vigtigt at fastslå, at omstillingen ikke kun gælder store, internationale virksomheder. Selvom en lille, nordjysk virksomhed kan virke som en ubetydelig brik, så kan man på én og samme tid realisere et stort set urørt potentiale og fremtidssikre sin virksomhed, fortsætter han.

Steen Hildebrand supplerer:

- Det snævre perspektiv rækker ikke længere, og jo før en virksomhed eller en organisation får omstillet sig til et bredere eller et større perspektiv, hvor man også tager ansvar for afledte omkostninger som f.eks. klimabelastning eller nedslidning af mennesker – jo bedre vil virksomheden eller organisationen klare sig fremover.

- Mange arbejdspladser har brug for tilførsel af andre kompetencer end dem, de hidtil har satset på. F.eks. medarbejdere, der har træning i filosofi, viden om læring og forandring, samarbejde og videndeling på tværs af de traditionelle fag og siloer i virksomhederne”

Temaformiddagen 7. november er et lukket arrangement for medlemmer af Erhverv Norddanmark samt studerende og ansatte på Institut for Læring og Filosofi. Arrangementet er udsolgt.

 

Fakta:

Steen Hildebrandt og Morten Albæk er begge adjungerede professorer ved Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi. De har også begge rødder i Nordjylland: Steen Hildebrandt er vokset op i Rold Skov og Morten Albæk er vokset op i Uggerby ved Hirtshals.

Steen Hildebrandt er professor i organisations- og ledelsesteori og har forsket i bl.a. kvalitetsledelse, lærende organisationer og forandringsledelse. Morten Albæk er cand.mag. i historie og filosofi og har på ledelsesplan arbejdet med marketing og forretningsudvikling i Danske Bank og i Vestas. Han er i dag direktør og medejer af investerings- og rådgivningsvirksomheden Voluntas A/S.

 

Kontakt:

Lektor Anja Overgaard Thomassen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
Mail: aot@learning.aau.dk   Mobil: 2242 0282

Erhverv Norddanmark
Mail: info@erhvervnorddanmark.dk   Tlf.: 98 16 06 00