nyhedsarkiv

Hjælp til børn med sprogproblemer

Hjælp til børn med sprogproblemer

På sigt kan det blive lettere at udrede sprogproblemer hos flersprogede børn. Et stort forskningsprojekt med deltagere fra 31 lande har nemlig vist, at der findes universaltræk ved måden, børn lærer sprog, og det vil i fremtiden gøre det muligt at udvikle sproglige tests, der kan anvendes på tværs af forskellige sprog.

Lagt online: 22.12.2016

De fleste kan sikkert forestille sig, hvordan børn lærer at tælle: De starter med 'en' og fortsætter i stigende rækkefølge ("en, to, tre ..."). Men hvad med andre ord, der angiver mængde som 'alle', 'nogle', 'mest' eller 'intet', hvor der ikke er en naturlig rækkefølge? Det er nok de færreste, der lærer små børn eksplicit, hvad disse ord betyder, eller hvordan de anvendes, alligevel viser det sig nu, at børn fra forskellige lande lærer disse mængdeord i samme rækkefølge. Det viser et forskningsprojekt med børn og voksne fra 31 lande herunder Danmark.

- Det interessante er, at vi har fundet universaltræk i processen for, hvordan man lærer sprog, i modsætning til universelle egenskaber ved selve sproget. Dette understøtter en tværkulturel sammenhæng mellem børns udvikling af sprog og kognition. Det næste skridt er at undersøge, om også børn med en sprogforstyrrelse følger samme udvikling  ̶  og hvis ikke dette er tilfældet, om man kan anvende denne viden til at opspore børn med en sprogforstyrrelse uafhængigt af, hvilket sprog barnet er ved at lære. Jo mere vi kender til, hvilke dele af sproget der udvikles uafhængigt af sproglige forskelle, jo bedre vil vi kunne udvikle redskaber til at udrede flersprogede børn med en sprogforstyrrelse, forklarer professor Kristine Jensen de López på Institut for Kommunikation, som har stået for den danske del af undersøgelsen.

 

Sproglige tests på tværs af sprog

Den aktuelle undersøgelse foregik ved, at forskerne viste femårige børn billeder af fem ting og nogle kasser, hvor 0-5 ting var placeret i kasserne. Børnene skulle så vurdere rigtigheden af sætninger som ’Alle tingene er i kassen’. Ud over at studiet viste, at børnene lærte mængdeordene i samme rækkefølge på de forskellige sprog, så viste det også, at børnene bedre forstod mængdeord som ’alle’ eller ’ingen’ end ord som ’nogle’ og ’flest’. Det tyder på, at børn lærer ord, der omfatter helheden, på et tidligere udviklingstrin end ord, der betegner en del af en gruppe.

- Disse resultater bringer et nyt perspektiv ind i debatten om universalitet i sprog og åbner døren for at skabe sproglige tests, der kan anvendes på alle sprog, siger Kristine Jensen de López.

Fakta:

- Undersøgelsen omfattede 768 femårige børn og 536 voksne

- 50 forskere deltog i forskningsprojektet
- Fra Danmark deltog Kristine Jensen de López, der er professor på Institut for Kommunikation og leder af Børnesprogklinikken og Center for Developmental & Applied Psychological Science på AAU
- Den danske del af undersøgelsen foregik under projekt NASUD med støtte fra Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
- Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences i artiklen Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers

 

For yderligere information kontakt:

Professor Kristine Jensen de López, mobil: 27 82 22 24, e-mail: kristine@hum.aau.dk