nyhedsarkiv

Exoskeletter fra prototype til pensionist-hjælper

Exoskeletter fra prototype til pensionist-hjælper

Robotinspirerede hjælpemidler, der spændes på kroppen og giver ekstra kræfter, skal via nyt dansk projekt tage et stort skridt på vejen fra forskernes laboratorier ud til alderssvækkede borgeres hjem. Kommune og virksomheder er med i satsningen.

Lagt online: 19.12.2016

Udgangspunktet er et håb om, at teknologi kan understøtte det stigende antal ældre i samfundet, så de bliver mere selvhjulpne, uafhængige og aktive langt op i årene. Brugerforsøg med forbedrede prototyper og en investering fra Innovationsfonden på godt otte mio. kr. skal i det nye ”E-joint” projekt også vurdere potentialet for offentlige besparelser og eksport af lovende dansk exoskelet-teknologi.

- Vores vision er at forme fremtidens fysiske hjælpemidler i form af intelligente exoskeletter. Vores målsætning er at udvikle innovative løsninger, hvor vi i høj grad inddrager brugergruppen, når vi prøver at gå fra forskningsprototype til brugsprototype, fortæller lektor og projektleder Shaoping Bai fra Aalborg Universitets Institut for Mekanik og Produktion.

Eksisterende eksempler på exoskeletter er primært udviklet til at assistere underkroppen i forbindelse med bevægelse. Det danske projekt bruger erfaringer fra et EU-forskningssamarbejde (AXO-SUIT)  til at støtte vigtige led i overkroppen som albuer og skuldre. Samtidig skal exoskelet-modulerne gøres mindre og lettere, så de bliver praktisk anvendelige, når de skal hjælpe ældre med at gribe og løfte.

Kræfter skal kontrolleres

Exoskeletter kan forstærke brugerens kræfter, men kontrollen af dem er en udfordring. Derfor er der på Aalborg Universitet udviklet ny sensorteknologi, som placeres på brugerens arm. Det registrerer, hvad brugeren har i sinde, og hvor mange ekstra kræfter der er brug for at dosere som hjælp til vedkommendes egen formåen. Sensorteknologien bliver en vigtig del af de nye forsøg og løsninger.

Blandt projektpartnerne er Vesthimmerlands Kommune. Her er håbet, at de ældre med nye teknologiske hjælpemidler bedre kan hjælpe både sig selv og andre. Samtidig vil det gøre det lettere for kommunerne at styre udgifterne til ældrepleje. Kommunen er også interesseret i, hvordan exoskeletter kan hjælpe ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det.

Exoskeletter forventes at blive stort forretningsområde med en betydelig milliardomsætning allerede i 2020. Flere danske virksomheder står på spring for at blive en del af det. Hjælpemiddelproducenten Wolturnus er fx med i det nye projekt, og det samme er Fonden Autonomous, som har gjort exoskeletter til et af sine strategiske forretningsområder.

- Wolturnus er med i projektet, da idéen om et exoskelet til overkroppen kan hjælpe handikappede kørestolsbrugere til at lette de mange forflytninger gennem dagen fra fx kørestol til toilet og tilbage og fra kørestol til bilsæde og tilbage. Der er stort potentiale i en letvægts specialtilpasset udgave af et overkrops-exoskelet, siger udviklingschef Christian Gammelgaard Olesen.

Fakta

  • Innovationsfondens investering: 8,2 millioner kr.
  • Samlet budget: 11 millioner kr.
  • Varighed: 4 år
  • Officiel titel: E-Joint - Exoskelet ledmoduler til fysisk assistance af ældre (E-Joint)

Kontakt

  • Lektor Shaoping Bai (projektleder), Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9291
  • Ph.d.-stipendiat Simon Chrsitensen, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, tlf. 3070 2661
  • Udviklingschef Christian Gammelgaard Olesen, Wolturnus A/S, Nibe, cgo@wolturnus.dk, tlf. 3073 5685
  • CEO Henrik Schärfe, Foundation Autonomous (ATF), Aars, hs@autonomous.dk
  • Professor og direktør Guilin Yang, Ningbo Institute of Industrial Technology, Chinese Academy of Sciences, Kina, tlf. (+86) 5748 6322 196
  • Kommunaldirektør Henrik Kruuse, Vesthimmerlands Kommune, Aars, kru@vesthimmerland.dk

Margit Christensen er en af de frivillige testpersoner, som hjælper forskerne med udviklingen af exoskeletter i laboratoriet på AAU's Institut for Mekanik og Produktion.