nyhedsarkiv

55 millioner til iværksættere på AAU

55 millioner til iværksættere på AAU

Innovative studerende på Aalborg Universitet får med ny satsning mulighed for at omsætte deres originale idéer til produkter og virksomheder. To fonde støtter et nyt femårigt ”AAU Startup Program” med 30 mio. kroner.

Lagt online: 09.12.2016

De seneste 10 år er der i Danmark kommet hundredevis af nye forskere og tusindvis af nye studerende og kandidater, men deres viden og ideer bliver ikke i tilstrækkeligt omfang omsat til nye virksomheder. Det vil ”AAU Startup Program” lave om på.  Den store satsning på i alt 55 mio. kr. bliver støttet af Det Obelske Familiefond med 25 mio. kr. og Spar Nord Fonden med 5 mio. kr. AAU bidrager selv med 25 mio.kr.

Innovative studerende på AAU- AAU er stolte og taknemlige for fondsdonationerne, som bakker op om AAU’s strategiske satsning ”Viden for verden”, hvor AAU satser på flere iværksættere. Og støtten viser, at AAU-modellen, hvor forskere, studerende og virksomheder sammen skaber viden og løsninger, er på vej til at blive nationalt anerkendt, siger rektor Per Michael Johansen.

Ambitionen er at få de mest idérige studerende til at udvikle en sværm af nye produkter og virksomheder med hjælp fra forretningseksperter, forskere og industrien.

- Den her satsning sikrer, at vi kan få flere med i den tidlige fase, og det mangler vi i høj grad. De finansielle instrumenter til at understøtte området har også været for ustabile og mangelfulde. Det får vi nu mulighed for at rette op på, siger dekan Eskild Holm Nielsen fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, som på vegne af direktionen har været med til at udvikle det nye program og ansøgningen til fondene.

Det Obelske Familiefond, som har bevilget de 25 mio. kr. af finansieringen, er glade for at kunne bidrage til væksten i regionen.

- Det Obelske Familiefond har jo sine rødder i Aalborg, og derfor er et af vores fornemste og mest naturlige mål at være med til at løfte regionen både på forsknings- og uddannelsesfronten, og når det gælder den fortsatte udvikling af erhvervslivet. AAU Startup Program rammer lige ind i hjertet af den målsætning, siger bestyrelsesformand Christen Obel.

Spar Nord Fonden støtter også programmet med 5 mio. kr.

- Med donationen på 5 mio. kr. til ”AAU Startup Program” tilslutter vi os det unikke i, at kompetencerne så at sige får mulighed for at ”gå sammen” og at ideerne får økonomisk ro til at blive tænkt, vurderet og igangsat, siger fondsdirektør Steffen Nørgaard.
 

Støtte til prototyper og gode råd udefra

Iværksætteriet skal fremmes ved, at studerende kan få penge til at klare sig for, mens de knokler for at udvikle og afprøve deres gode idé. De får kapital til udstyr og prototyper, og de får en arbejdsplads i et iværksættermiljø på universitetet med adgang til laboratorier. Mentorordninger og rådgivning fra både forskere og eksperter fra industrien indgår også i pakken, som er inddelt i faser.

- Vi har mødt meget stor opbakning fra både enkeltvirksomheder og erhvervsorganisationer, mens vi har arbejdet på det her. De er enige med os i, at det er et nødvendigt nyt skridt, og det betyder også, at de er parate til at hjælpe og tage et medansvar for, at der kommer konkrete gode ting ud af programmet. Vi vil både måle os selv på, hvor mange studerende der starter nye virksomheder, og på hvor mange eksterne virksomhedsrepræsentanter vi får ind over, siger dekan Eskild Holm Nielsen.

Rektor Per Michael Johansen glæder sig over, at den nye store donation kommer i forlængelse af den rekordstore donation på 100 mio. kr. til et nyt Science & Innovation Hub fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal . Den nye bygning vil blive et markant nyt knudepunkt for entreprenørskab og tværvidenskabelig forskning i Danmark.

- De to satsninger passer som hånd i handske til hinanden. De studerendes viden og vilje er vigtig, men der er også brug for økonomi for at gøre de gode idéer flyvefærdige. Det får vi nu med ”AAU Startup Program”, siger rektor.

Aalborg Universitets strategi ”Viden for verden” kan læses her. AAU’s profilfolder med eksempler på AAU opfindelser kan læses her.
 

Yderligere oplysninger

Rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9501.
Dekan Eskild Holm Nielsen, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 2944 8337.
Kommunikationschef Sune Gylling Æbelø, Det Obelske Familiefond, tlf. 4111 6266.
Chefkonsulent Morten Dahlgaard, AAU Innovation, tlf. 2240 5805.
 

Fakta

  • Det Obelske Familiefond støtter det femårige AAU Startup Program med 25 millioner kroner og Spar Nord Fonden bidrager med 5 millioner kroner. AAU medfinansierer selv 25 millioner kroner.
  • AAU Startup Program henter blandt andet inspiration fra det amerikanske Stanford University, det norske tekniske universitet NTNU og svenske Chalmers. Startup-programmet for studerende indgår i en generel overhaling af den strategiske iværksætterindsats på Aalborg Universitet.
  • En af de konkrete målsætninger er, at alle studerende skal tilbydes et relevant kursus i entreprenørskab og forretningsudvikling. Iværksætteri kommer også til at fylde mere i gruppe- og projektarbejdet, som er bærende elementer i den problembaserede undervisningsmodel på AAU. De studerende vil blive bedt om at udvikle og afprøve forretningsudvikling som element i deres projektrapporter, og de skal kunne redegøre for værdiskabede elementer.  Formen kommer dog til at variere og afhænge af, hvordan det giver bedst mening på det enkelte studie.
  • Iværksætterhjælpen til de studerende bliver inddelt i faser (Discovery, Start og Vækst) med forskellige ansøgningsprocedurer og krav. I det indledende trin er det gjort enkelt at søge og komme med, men efterhånden som de studerende bevæger sig videre, bliver der stillet større krav fra professionelle evalueringspaneler. De studerende får også individuelle udviklingsplaner, som både skal sikre forretningsidéens kommercielle udvikling og beskytte de studerende mod at fare vild og bruge uforholdsmæssigt meget tid på udsigtsløse projekter.