Skinnende nyt lab klar til farlige forsøg

Skinnende nyt lab klar til farlige forsøg

Eksplosive kortslutninger ved dødbringende høj elektrisk spænding, som med et brag sender glødende kobber i alle retninger. Det er så tilpas farlig forskning, at Aalborg Universitets Institut for Energiteknik har åbnet et nyt laboratorium i en særligt afskærmet bygning til det risikofyldte formål.

Den sølvskinnende bygning på campusområdet i Aalborg Øst er specielt opført til at rumme det nye MV lab (Mellemspændingslaboratoriet), som blandt andet kan bruges til at teste effektelektronik til fremtidens store havvindmøller under forsvarlige forhold.

- Vi har gennem flere år oplevet stigende interesse for at designe og teste effektelektroniske omformere ved højere spænding end den normale, fordi det giver lavere effekttab og mindre vægt i forbindelse med større vindmøller. Tidligere har vi prøvet at gennemføre forsøg i afskærmede områder af andre laboratorier, men det har aldrig fungeret optimalt, fortæller professor Claus Leth Bak fra Institut for Energiteknik.

Sammen med underleverandører har han derfor stået for det tekniske design af et helt nyt lab. Inde i bygningen er der et fuldt afskærmet og eksplosionssikret testrum på 60 kvadratmeter med højt til loftet og et særligt vandbaseret kølesystem. Forskerne kan styre og følge forsøgene fra et særskilt kontrolrum, hvor der ud over en masse måleudstyr også er sikkerhedslåsesystem og automatisk sikkerhedsjording. ”Sikkerhed” er i det hele taget et gennemgående ord i specifikationerne. Men hvis man skal teste, om sikkerheden virker, er man nødt til at gøre noget farligt.

- Hvis vi får en dårligt designet enhed til test i laboratoriet, og den sprænger i luften, skal vi være sikre på, at det sker på en måde, så vi bare kan lukke røgen ud, feje gulvet og lave et nyt design, siger Claus Leth Bak.

Brummen, brag og brandbil med udrykning

Det første nervepirrende øjeblik i det nye laboratorium kom, da de 20 kV fra distributionsnetværket skulle forbindes til laboratoriet. Det gik som planlagt og udløste kun en behagelig kraftig brummen fra den store specialbyggede transformator. Den næste mere alvorlige test var et forsøg, som var designet til at gå galt. Forskerne lavede et kortsluttet kredsløb, hvor de forbandt to elektriske faser direkte til hinanden med en to meter lang ledning. Så tog de mod til sig og trykkede på knappen, umiddelbart efter at en af teknikerne fra elforsyningen havde sat sin mobiltelefon til at filme udfaldet i slow motion.

- Det udløste et højt brag, som kunne høres i adskillige kontorer rundt om på Institut for Energiteknik. Kort efter kom brandvæsnet med udrykning, men det skyldtes heldigvis bare, at testrummets brandsensorer var for følsomme til formålet. Bortset fra det virkede alt, som det skulle. Videooptagelsen fra eksplosionen viser glødende kobber, som bliver kastet rundt i lokalet, så det understreger behovet for en sikker testfacilitet til den type forsøg, fortæller Claus Leth Bak.

Fakta

  • Mellemspændingslaboratoriet (MV lab) er et 20 kV nettilsluttet, trefaset effektlaboratorium. Faciliteterne inkluderer to testfelter, hvor der valgfrit kan anvendes 20, 10, 6 eller 3 kV og 2 MVA, samt to testfelter, hvor  der valgfrit kan anvendes 0,69 eller 0,4 kV og 800 kVA. Desuden er der 300 kW vandbaseret kølekapacitet, et fuldt afskærmet og eksplosionssikret testrum med et gulvareal på 60 m2 og 6 m lofthøjde samt et separat kontrolrum.
  • HEF NET (nu Eniig) har stået for elektrisk design og konstruktion ud fra AAU’s specifikationer, mens ABB Energy har leveret to specialdesignede MV omformere til laboratoriet. Begge selskaber og deres folk får masser af ros af energiforskerne for udvist støtte, hjælpsomhed og opfindsomhed.
  • MV lab indgår i en generel udbygning og renovering af laboratorierne hos Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, som nu råder over nogle af forskerverdenens mest avancerede og moderne faciliteter inden for energiområdet. Instituttet er mere end tredoblet i størrelse de seneste fem år, og en vigtig del af forklaringen er samarbejde med industrien. Et af målene med de nye laboratoriefaciliteter er at øge samarbejdet yderligere – også med små og mellemstore virksomheder inden for energisektoren.

Kontakt

  • Professor Claus Leth Bak, Institut for Energiteknik, AAU, tlf. 9940 9240, mobil 3031 0944.
  • Institutleder John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, AAU, tlf. 2129 3464.
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.

Det nye MV lab har fået sin egen bygning.

Mobilvideooptagelsen fra eksplosionen ved kortslutningen viser glødende kobber fra den kortsluttede ledning, som bliver kastet rundt i lokalet. Ud over at det ser nytårsflot ud, illustrerer det behovet for en sikker testfacilitet til netop den type forsøg.

Glødende kobber fra en kortsluttet ledning bliver kastet rundt i laboratoriet.

Gæster ved åbningen af MV lab får præsenteret det eksplosionssikre testrum med seks meters lofthøjde.

Gæster ved åbningen af MV lab får præsenteret det eksplosionssikre testrum med seks meters lofthøjde.

Professor Claus Leth Bak med forsøgsopstillingen, inden ledningen bliver kortsluttet.

Professor Claus Leth Bak med forsøgsopstillingen, inden ledningen bliver kortsluttet. Først skulle han og gæsterne dog ud af testrummet og i sikkerhed i kontrolrummet.