Nyt forskningscenter har vilde planer for fremtidens hørehjælp

Nyt forskningscenter har vilde planer for fremtidens hørehjælp

Nyt forskningscenter lover science fiction-fantastisk hjælp til hørehæmmede med en kombination af gadgets, avanceret signalbehandling og trådløs teknologi. Høreapparatpioneren Oticon og Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer står bag satsningen, som er støttet af Oticon Fonden og også skal gavne dansk lydindustri generelt samt uddanne flere ingeniører på området.

- Det teknologiske landskab forandrer sig hastigt i øjeblikket og muliggør en hel vifte af radikalt forbedrede hjælpemidler til hørehæmmede, som adskiller sig meget fra de nuværende løsninger, siger lektor Jan Østergaard fra Institut for Elektroniske Systemer, som bliver leder af det nye center CASPR (Centre for Acoustic Signal Processing Research) ved Aalborg Universitet. Ambitionen er resultater, som inden for de kommende 5-10 år kan vende op og ned på hørehæmmedes hverdag.

Traditionelt har høreapparater bestået af en mikrofon til at indfange lyd og tale fra omgivelserne, der så bliver forbedret og forstærket, så brugeren kan høre det. Fremtidens mere effektive løsning bliver et sofistikeret samspil mellem forskellige apparater og sensorer, som kommunikerer indbyrdes via trådløs teknologi og automatisk indretter sig efter brugerens behov i en given situation.

- Fremtidens høreapparat vil i langt højere grad end nu udveksle informationer med andre elektroniske apparater. Fx smartphones, smart watches og computere. Det betyder, at vi også kan bruge de eksterne enheders sensorer og processorkraft. Vi forestiller os, at fremtidens høreapparat-system udnytter alle forhåndenværende ressourcer og på et møde fx automatisk kan få overført lyd fra en smartphone eller laptop, der tilfældigvis ligger på bordet foran dén, der taler, så brugeren får et renset signal uden baggrundsstøj eller rumklang direkte i ørerne, forklarer Jan Østergaard.

Bedre algoritmer og afslæsning af brugerbehov

Centret skal også arbejde på at forbedre de algoritmer, som analyserer lyden og isolerer vigtige dele af den ud fra en vurdering af, hvad der er relevant for brugeren i en given situation. Et tredje indsatsområde bliver at udnytte nye sensorteknologier til at aflæse brugernes behov ud fra kroppens signaler. Det kan fx ske på baggrund af hjertelyde og puls samt ved at registrere bevægelsesmønstre og hovedretning med accelerometer og gyroskop, som også kendes fra moderne smartphones.

- Ultimativt kan det føre til en helt ny type løsning, som selv samarbejder med brugeren og indretter sig efter vedkommendes behov, siger lektor Zheng-Hua Tan fra Institut for Elektroniske Systemer, som er med i ledergruppen bag centret.

Det samme er seniorforsker Jesper Jensen, som siden 2013 har delt sin arbejdstid mellem Oticons udviklingsafdeling og en deltids-professorstilling på Aalborg Universitet. Oticon samarbejder i forvejen med DTU og andre forskningsinstitutioner, og det nye center ved Aalborg Universitet supplerer et område i rivende udvikling.

- Når det gælder statistisk signalbehandling, er forskergruppen i Aalborg førende i både Danmark og Europa. For at nå de mål, vi taler om her, har vi brug for specialviden på det felt. Det er nøglekomponenten i fremtidens hørehjælps-løsninger, uanset om det drejer sig om at isolere stemmesignalet fra en støjende baggrund via trådløse mikrofoner eller at præsentere det i ørerne på en høreapparatsbruger, så det opfattes bedst muligt, siger Jesper Jensen.

Teknologierne er ikke kun relevante i høreapparat-industrien. Forskningsmæssige gennembrud vil også være nyttige for virksomheder, der beskæftiger sig med lydteknologi til fx hovedtelefoner, telekonferencer og måleudstyr. Aalborg Universitet og Oticon er derfor åbne for at tage flere samarbejdspartnere med i centret hen ad vejen. Ny viden er en garanteret del af udbyttet, og nye folk kan være et andet.

- Samtidig med at vi intensiverer vores forskning på området, har vi et mål om at sikre uddannelse af flere ingeniører og forskere, så de får en baggrund, der matcher den danske lydindustri og høreapparatbranches fremtidige behov, siger centerleder Jan Østergaard.

Fakta

CASPR (Centre for Acoustic Signal Processing Research) ved Aalborg Universitet er sikret et budget på godt 20 millioner kroner over de næste fem år, bl.a. takket være støtte fra Oticon Fonden.
Med i centret er fra start Oticon A/S og Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer. CASPR bliver forankret i sektionen for Signal and Information Processing (SIP).
Centrets mission er at udføre forskning og undervisning på bachelor, master, ph.d. og postdoc-niveau i videnskabelige discipliner, som støtter fremtidig statistisk signalbehandling i koncepter til apparater til hørehjælp, samt at udbrede forskningsresultaterne og deres anvendelse til lydindustrien og forskningsområdet.

Yderligere oplysninger

  • Lektor Jan Østergaard (centerleder), AAU, tlf. 9940 8693. Jan Østergaard har været på AAU i otte år. Han tog sin ph.d. på Det Tekniske Universitet i Delft i Holland. Han har været postdoc på University of Newcastle, NSW, Australien. Hans baggrund er statistisk signalbehandling og informations- og kommunikationsteknologi.
  • Professor Jesper Jensen, AAU/Oticon A/S, tlf. 9940 8630. Jesper Jensen har ni års erfaring fra Oticon, og før det var han syv år ved Det Tekniske Universitet i Delft i Holland. Han er oprindelig ph.d. fra Aalborg Universitet. Hans ekspertområde er statistisk signalbehandling til hørehjælps-apparater og signalbehandlingsløsninger, som fungerer i samspil med lytterens eget auditive system.
  • Lektor Zheng-Hua Tan, AAU, tlf. 9940 8686. Zheng-Hua Tan har været på AAU i 15 år. Han har også været tilknyttet Shanghai Jiao Tong University i Kina, hvor han tog sin ph.d., Korea Advanced Institute of Science and Technology og MIT i USA. Hans baggrund er automatisk læring med fokus på taleapplikationer – herunder dybe neurale netværk til talefremhævelse og talegenkendelse.
  • Pressekontakt: Carsten Nielsen, AAU, mobil 2340 6554.

Ledergruppen i CASPR. Fra venstre: Zheng-Hua Tan, Jesper Jensen og Jan Østergaard.

Ledergruppen i CASPR. Fra venstre: Zheng-Hua Tan, Jesper Jensen og Jan Østergaard.