Nordjylland går forrest med etablering af et netværk for kultur og sundhed

Nordjylland går forrest med etablering af et netværk for kultur og sundhed

Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og AAU danner et netværk omkring kultur og sundhed, som bl.a. har fokus på at udvikle ny viden på området og implementere den i praksis. Målet er at skabe erfaringer, som landets øvrige kommuner og regioner også kan gøre brug af.

I Norge, Sverige og England har musik, dans, teater, litteratur og andre kulturtilbud indgået i både forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringstilbud i årevis. Det har vist så gode resultater, at regeringen nu også åbner op for, at kultur skal spille en rolle i det danske social- og sundhedssystem. Og i den forbindelse går Nordjylland forrest. Nu etableres nemlig et nyt netværk på området, Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, som bl.a. skal have fokus på udvikling af ny viden om kultur og sundhed, implementering af denne viden i praksis og styrkelse af det sammenhængende sundhedsvæsen og det sundhedsfremmende samfund. Det er forskere og medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet, der har taget initiativ til netværket. Samtidig indgår Aalborg Teater, museer og andre kulturinstitutioner i et samarbejde med netværket.

- Gennem Nordjysk Center for Kultur og Sundhed vil vi samle regionens viden og ekspertise, samarbejde på tværs af organisationer og opbygge ny viden om kultur og sundhed, som vi vil anvende til gavn for i første omgang den nordjyske borger. Med musikterapi som frontløber vil Aalborg Universitet gerne bidrage til, at Danmark kommer på landkortet, så vi kan måle os med vores norske, svenske og engelske naboer og aktivt få sundhed og kultur til at spille sammen, understreger dekan for Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier.

 

Erfaringer til gavn for andre

I Nordjysk Center for Kultur og Sundheds regi vil forskere og praktikere i den kommende tid bygge videre på de gode resultater, der allerede er, med at give musikterapi til mennesker med en demenssygdom og stressramte samt i forhold til at spille beroligende musik i ambulancer. Men derudover vil man også inddrage andre kulturformer i pilotprojekter, der involverer både patienter på sygehuset og mennesker uden for sundhedssystemet, der har brug for inspiration til at leve livet på en ny måde.  Målet er i den forbindelse at skabe erfaringer, landets øvrige kommuner og regioner også kan gøre brug af.

- Nordjysk Center for Kultur og Sundhed kommer til at spille en aktiv rolle i det nordjyske sundhedsvæsen og kommer til at bygge ovenpå en lang række af de erfaringer, vi allerede har på området. Jeg ser frem til, at det kommer til at gøre en konkret forskel for de nordjyske patienter, siger regionsformand Ulla Astman.

Samtidig er det på sigt et ønske, at de nordjyske resultater kan kvalificere debatten om kultur og sundhed herhjemme og fungere som beslutningsgrundlag for politikerne, når de skal se på udvikling af fremtidens social- og sundhedsområde.  Nordjysk Center for Kultur og Sundhed gør derfor allerede i den kommende tid de første erfaringer gennem Aalborg Kommunes ”Kultur på Recept”-projekt, som netop har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje.

- I Aalborg Kommune skal vi i gang med et treårigt forsøg med kultur på recept til borgere med stress, angst eller depression. Vi er derfor glade for, at vi nu har et stærkt netværk, hvor vi kan få kvalificeret og udbredt vores arbejde og erfaringer, udtaler rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune Mads Duedahl.

 

For yderligere information kontakt:

Ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital Per Thorgaard på tlf.: 97 66 29 31 eller på e-mail: pt@rn.dk

Lektor og studieleder på musikterapi på AAU Stine Lindahl Jacobsen på tlf.: 99 40 91 03 eller på e-mail: slj@hum.aau.dk

Specialkonsulent i Region Nordjylland Claus Svenstrup på tlf.: 40 84 54 73 eller på e-mail: c.svenstrup@rn.dk