Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, svigtende boligsalg og lukning af butikker. Et modsvar kan være at styrke landsbyernes sociale fællesskaber.

Nimtofte er en landsby med 809 indbyggere. Den ligger midt på Djursland i naturskønne omgivelser og i nærheden af den store turistattraktion Djurs Sommerland. Alligevel har Nimtofte som så mange andre landsbyer oplevet fraflytning, lukning af butikker og faldende huspriser.

Nimtofte Borgerforening søsatte i 2012 et projekt, der skulle gøre landsbyen attraktiv på ny ved at forbedre samarbejdet mellem byens borgere, virksomheder, foreninger og institutioner. Projektets udviklings- og evalueringsdel er gennemført med støtte fra byfornyelseslovens forsøgsmidler under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter).

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har evalueret projektet og udpeget erfaringer, der kan være til gavn for andre landsbyer og kommuner.

”Hvis beboerne forstår at handle i fællesskab, kan udviklingen stabiliseres. Det er ikke nok at styrke båndene mellem lokalsamfundets individer. De involverede parter skal også bygge bro mellem de forskellige, mere eller mindre formelle institutioner i lokalsamfundet”, pointerer seniorforsker Jacob Norvig Larsen.

De frivilliges engagement er afgørende

I dag markedsfører Nimtofte sig som en familievenlig by på hjemmesiden www.nimtofte.dk. Der er etableret et kulturhus i et gammelt mejeri og et aktivitetscenter ved byens friskole. For nylig er en legeplads blevet indviet, og byen afholder jævnligt sociale arrangementer. En stor gruppe frivillige har tilmeldt sig byens hjælperbank og tilbyder hjælp med alt fra kagebagning til vedligeholdelse af byens fællesarealer.

”De frivillige forventer, at man henvender sig personligt til dem og beder om hjælp. Den personlige kontakt mellem foreninger og frivillige er i det hele taget en vigtig forudsætning for, at vi kan drive kulturhus og aktivitetscenter”, mener Carsten Bryrup, formand for Nimtofte Borgerforening.

Byg bro mellem aktive grupper

Der kan være tilbageslag og ligefrem konflikt, når en gruppe borgere i en landsby beslutter sig til at sætte gang i udviklingen. I Nimtofte var borgerforeningen initiativtager, men resten af byen følte sig underinformeret. Det gav anledning til konflikter mellem borgerforeningen og en gruppe borgere, der ønskede kulturhuset placeret et andet sted, end borgerforeningen havde forestillet sig. I dag har byen derfor både et kulturhus og et aktivitetscenter.

”Noget af det meget vigtige, der er sket i Nimtofte er, at man kom i gang med at bygge bro mellem de forskellige aktive grupper i byen,” pointerer seniorforsker Jacob Norvig Larsen.

Distriktsrådet organiserer fire gange om året et Fælles Forum, hvor Nimtoftes aktive på tværs af foreninger kan mødes og udveksle information.

”Projektet har fået en masse mennesker til at komme ud af hullerne. Nogle har været for, mens andre har været i mod borgerforeningens idéer. Vi er i øjeblikket i gang med at omstrukturere foreningerne, så strukturen bliver opgavebaseret. På den måde undgår vi at modarbejde hinanden,” forklarer Carsten Bryrup, formand for Nimtofte Borgerforening.

Ved at koordinere aktiviteterne i byen kan man bedre sikre, at de supplerer og styrker hinanden frem for at konkurrere mod hinanden.

Foreningernes ledelser skal derfor:

  1. Fortælle hvad de laver, også i perioder, hvor der måske ikke sker så meget.
  2. Være gode til at lytte til medlemmernes og borgernes bekymringer og ønsker og seriøst forsøge at imødekomme dem – eller åbent fortælle det, hvis det ikke er muligt og hvorfor.
  3. Løfte blikket fra egen kreds og lytte til lokalområdets andre aktive og andre foreninger. Man kan ikke være enige om alt, men man skal være enige om ikke at modarbejde hinanden.

Læs rapporten om udviklingsprojektet 'Socialt bæredygtig landsby'.

Læs om udviklingsprojektet ”Nimtofte, den socialt bæredygtige landsby”.

Kontakt

Jacob Norvig Larsen