Almene boliger viser vej mod grøn omstilling

Almene boliger viser vej mod grøn omstilling

Der er ikke én let løsning, som alle kan anvende på vejen mod et fossilfrit samfund. Det kræver helhedsperspektiv med mange forskellige tiltag og samarbejde mellem flere aktører.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport om renoveringen af 1100 almene boliger i Aalborg Øst, hvor målet også har været at vise, hvordan almene boliger kan være med til at drive den grønne omstilling af samfundet.

Rapporten er samtidig et inspirationskatalog for andre, der arbejder med at skabe bæredygtige by- og boligområder:

- Hvordan kobles smarte løsninger med energisystem?
- Hvordan er en almen boligorganisation aktiv i bæredygtig byudvikling
- Hvorfor er solceller fravalgt?
- Hvordan integreres LAR-løsninger? 
- Hvorfor installeres kværne i køkkenvaskene?
- Hvordan etableres en el-delebilsordning?

Resume af rapporten "Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst" om renoveringen af Kildeparken kan hentes på www.sbi.dk.