AAU-forskere deltager i europæisk projekt om regional udvikling

AAU-forskere deltager i europæisk projekt om regional udvikling

Ina Drejer og Christian Richter Østergaard fra Institut for Økonomi og Ledelse deltager i et stort, europæisk forskningsprojekt om regional udvikling og innovation. Projektet har EU netop støttet med 3,7 mio. euro.

Forskere fra syv europæiske universiteter og ni regionale udviklingsorganisationer har netop modtaget 3,7 mio. euro fra EU’s støtteprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, til projektet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development). I den forbindelse vil forskerne over de kommende fire år undersøge universiteternes rolle for regional økonomisk udvikling og innovation samt fremme universiteternes interaktion med det omgivende samfund.
- Tidligere forskning har vist, at virksomheder, der samarbejder med universiteter, på mange parametre klarer sig bedre end andre virksomheder, og at regioner med universiteter generelt har lettere ved at modstå regionale kriser og udvikle nye typer af virksomheder og industrier. Der er imidlertid regionale variationer i disse sammenhænge, og derfor er det centralt at forstå de mekanismer, der er på spil, så det regionale udbytte af universiteterne kan blive så stort som muligt, forklarer lektor Ina Drejer fra Institut for Økonomi og Ledelse.

AAU skal bidrage til regionens udvikling

I tilknytning til RUNIN ansættes to ph.d.-studerende på AAU, som hhv. skal beskæftige sig med betydningen af formelle og uformelle netværk for universiteters industrisamarbejder og med universiteters rolle for regional udvikling i forskellige typer af regioner. Derudover har AAU’s forskerteam ansvaret for at skabe interaktion med interessenter om projektet og for at arrangere en sommerskole og impact-workshop for samtlige 14 ph.d.-studerende, der tilknyttes RUNIN.
- For Aalborg Universitet er det selvfølgelig rart at få et projekt af denne type, som dels er prestigefyldt og svært at få og dels involverer stærke partnere med afsæt i det etablerede samarbejde omkring ECIU (European Consortium of Innovative Universities). Men samtidig er det vigtigt, at Aalborg Universitet hele tiden udvikler sig i forhold til at bidrage til den regionale udvikling og innovation. Vi håber derfor både at kunne bidrage til og lære noget af de andre universiteter, herunder udvikle nye måder at gøre tingene på, i løbet af de kommende fire år, understreger Christian Richter Østergaard.

Fakta:

- RUNIN har modtaget 3,7 mio. euro fra Marie Curie-programmet under Horizon 2020

- Projektet løber frem til efteråret 2020

- Ud over AAU deltager Universitetet i Stavanger (Norge), University of Lincoln (Storbritannien), University of Twente (Holland), Autonomous University of Barcelona (Spanien), Linköpings Universitet (Sverige) og University of Aveiro (Portugal)

- Eksterne samarbejdspartnere i Danmark er Region Nordjylland og tænketanken DEA

- Læs mere om Runin

 

For yderligere information kontakt:

Ina Drejer på e-mail: id@business.aau.dk eller på tlf.: 99 40 27 44

Christian Richter Østergaard på e-mail: cro@business.aau.dk eller på tlf.: 99 40 82 66

Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på e-mail: shk@hum.aau.dk eller på tlf.: 29 60 98 72.