Stort energiforsknings-center lancerer ambitiøs ny plan

Stort energiforsknings-center lancerer ambitiøs ny plan

Over 250 videnskabelige artikler, flere internationale priser og et tæt samarbejde med danske og internationale virksomheder om udvikling af pålidelig energibesparende elektronik. Sådan lyder facit, når en af Aalborg Universitets store satsninger på energiområdet gør status - og sætter trumf på ved at lancere en ambitiøs ny plan til over 100 mio. kroner.

Med en samlet investering på 95 millioner kroner har det strategiske forskningscenter ”CORPE” (Center Of Reliable Power Electronics) de seneste fire år arbejdet på at udvikle billigere elektronik og mere effektive systemer, som fremskynder overgangen til vedvarende energikilder. Grundtanken er, at produkterne skal designes til at have netop den pålidelighed og holdbarhed, der er brug for. Hverken mere eller mindre.

- Langt hen ad vejen er tingene lykkedes i centret. Vi har skabt opmærksomhed om det her nye fagfelt, og der er kommet rigtig gode forskningsresultater, som både kan anvendes i industrien og som platform for at generere mere viden. Det har sat os på landkortet, så andre virksomheder og universiteter vender blikket mod Danmark og Aalborg på det her område, opsummerer centrets leder, professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik.

CORPE med et +

Centret er i gang med det femte og sidste år af den oprindelige bevilling, så på et symposium 18. november kiggede han også fremad. Over for de hundrede deltagere inklusive repræsentanter fra knap en snes virksomheder og samarbejdspartnere fra andre universiteter løftede han sløret for ”CORPE+”

- Både fagligt, industrielt og i et samfundsperspektiv giver det god mening at køre videre med de her aktiviteter. Vi satser på, at det mandskabsmæssigt skal have samme volumen som i dag, men vi vil samtidig udbygge vores testfaciliteter, så de bliver helt i verdensklasse, og vi bedre kan efterprøve de forudsigelser, vi har om produkterne. Derfor har vi en meget stor ambition om at starte aktiviteter de næste fem år for over 100 millioner kroner, siger Frede Blaabjerg.

Mindre kan efter hans mening ikke gøre det, fordi centret dækker et bredt fagligt område, hvor forskerne arbejder på tværs og kombinerer viden om blandt andet elektricitet, materialer, fysik og statistik. Desuden vil der i sagens natur gå nogle år, før effekten af at fokusere på nye produkters pålidelighed står klart.

- Produkter, der er blevet designet på baggrund af de redskaber og værktøjer, vi er kommet med, kan vi først vurdere konsekvenserne af, når der er gået fem, 10 eller 15 år, alt efter hvor længe, produktet er designet til at leve. Så vi ved endnu ikke helt, hvor stor effekt det har. Men der er ingen tvivl om, at det får en effekt, fordi virksomhederne har større og større fokus på at designe deres produkter ud fra den viden, vi har leveret, mener Frede Blaabjerg.

 

Virksomheders eget initiativ

Toneangivende danske energi- og elektronikvirksomheder som Danfoss, Grundfos, KK Wind Solutions og Vestas var oprindelig med til at tage initiativ til CORPE. Finansieringen af fremtidsplanerne i CORPE+ afhænger også af deres og den øvrige industris bidrag til nye projekter. Desuden vil der blive søgt om midler fra eksterne fonde og om offentlig støtte til den nødvendige forskningsinfrastruktur som udstyr og laboratoriefaciliteter.

Mens de videnskabelige resultater og publikationer vejer tungt for Frede Blaabjerg og de øvrige forskere, er industrien især fokuseret på de håndgribelige forbedringer og nye produkter, samarbejdet baner vej for. Thorkild Kvisgaard, som er Global Technology Manager i Grundfos og næstformand i CORPE, formulerer ambitionerne i en ny videopræsentation:

- Målet er at skabe pålidelige og robuste løsninger til fremtiden, og eftersom udfordringen med pålidelighed er stor og meget kompleks, besluttede vi at arbejde sammen. Så kan vi dele viden om et svært emne, som er vanskeligt for en enkelt virksomhed eller et enkelt universitet at overkomme.

Mere konkurrence på vej

CORPE-leder Frede Blaabjerg er forberedt på, at den planlagte videreførelse af aktiviteterne kommer til at ske i skarp konkurrence med tilsvarende satsninger andre steder.  Det tager han som en form for anerkendelse:

- Vi har sat det her fagfelt på den internationale scene, og mange universiteter er i gang med at kopiere det, vi har gjort, så vi får hård konkurrence. Ikke bare i Europa. Kineserne er meget interesserede i at få hjælp til at etablere lignende centre ude på deres universiteter, og de har penge nok, så der bliver investeret svimlende summer der, fortæller Frede Blaabjerg.

Fakta

  • CORPE (Center of Reliable Power Electronics) er støttet af InnovationsFonden (tidligere Det Strategiske Forskningsråd) og Det Obelske Familiefond.
  • Se programmet for CORPE Symposium 2015.
  • Se den nye præsentationsvideo fra CORPE.
  • Forskerne i CORPE beskæftiger sig med pålidelig effektelektronik, som havner i vindmøller, solceller og brændselsceller samt i forbrugerudstyr af enhver art. Effektelektronik er en nøgleteknologi i overgangen til bæredygtig energiproduktion, fordi den bruges til at omsætte elektrisk energi fra én form til en anden. Det er afgørende i forbindelse med energiproduktion fra solceller og vindmøller, men teknologien kan også bruges til at hente store energibesparelser i elektriske forbrugerapparater.
  • Centret forsker i modellering af pålideligheds-aspekter på komponent-, apparat- og systemniveau. Resultatet er design- og testværktøjer, som effektelektronik-industrien kan anvende til deres fremtidige apparater. Centret er også aktivt involveret i standardiseringsarbejde på området.
  • Med i CORPE er Aalborg Universitets Institut for Energiteknik og Institut for Fysik & Nanoteknologi, Aarhus Universitet, Danfoss, Grundfos, Vestas Wind Systems, KK Wind Solutions, RWTH Aachen, ETH Zürich og CALCE (The Center for Advanced Life Cycle Engineering) ved University of Maryland.

Kontakt

  • Professor Frede Blaabjerg, Institut for Energiteknik, AAU, mobil 2129 2454.
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.

Professor Frede Blaabjerg, leder af CORPE.