Stor konference om inklusion gennem digitale medier

Temaet er digitale medier, og hvordan de kan forbedre inklusion, dialog og læring i hele uddannelsessystemet, når forskere fra hele verden mødes til en konference arrangeret i samarbejde mellem AAU og UCN.

Inklusion og individuelt skræddersyet læring via teknologi er kommet højt på dagsordenen de seneste år, både nationalt og internationalt. Læring via digitale medier og i-didaktik har nemlig vist sig at have mange kvaliteter i forhold til at højne engagementet hos flere og udligne elever og studerendes forskellige forudsætninger.

Et konkret eksempel på inkluderende i-didaktik er, hvis en ordblind elev eller studerende har mulighed for at klikke og få teksten læst op. Et andet eksempel kunne være design af digitale dialogrum, hvor det er muligt for at få oversat teksten eller lave tale til tekst.

 - Alle skal lære ud fra deres egne forudsætninger, og alle skal være med. Det er uanset, om du har et andet modersmål, har svært ved at læse, bedst forstår ting auditivt, ikke kan koncentrere dig så længe ad gangen, bor langt fra undervisningsinstitutionen eller på anden vis ikke får maksimalt udbytte ud af traditionel undervisning, hvor alle undervises på den samme måde, siger Susanne Dau, der er UCN’s tovholder på konferencen og programleder for forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved UCN.

Lige vilkår for læring

Kort sagt gør digitale medier læring mere demokratisk, idet teknologien kan skræddersys særlige behov og giver flere studerende og elever mulighed for at tilegne sig stoffet. Det viser et forskningssamarbejde mellem UCN og AAU i i-didaktik, som startede i 2013 og løber til 2016.

Derfor er der en stor konference på UCN 18.-20. november om emnet, ”Inklusion og teknologi i læringsmiljøer – fra forskning til praksis”, hvor forskere fra hele verden mødes for at udveksle idéer og forskningsresultater i forhold til digitale designs og de muligheder, det giver, for at designe læringsmodeller ud fra den enkelte studerendes særlige præmisser.

Dertil er der en for-konference 17. november for dansktalende praktikere. De vil fremlægge forskningsresultater og deltage i forskellige workshops og diskussionsgrupper om didaktik, inklusion og digitale medier. Til konferencen kommer der forskere fra hele Europa, men også så langt fra som Australien, Thailand og Bahrain.

 - Her præsenteres den nyeste, internationale forskning om, hvordan vi kan bruge teknologi i den inkluderende læring, siger Susanne Dau.

Udstilling af læringsprogrammer

Leverandører af digitale læringssprogrammer udstiller desuden konkrete systemer på forkonferencen 17. november. Her kan forskerne prøve matematikspillet Kanda/Runerod, som motiverer og engagerer folkeskoleelever, der ikke trives med traditionelle undervisningsmetoder. Konferencedeltagerne kan også prøve ReStudy-undervisningsvideoer, som er et redskab til elevdifferentiering og selvstudier i grundskole og gymnasium.

UCN og AAU har høje forventninger til konferencen og til fremtiden med digitale læringsmetoder generelt.

 - Vi forventer, at konferencen bidrager til udviklingen af kreative og idérige designs og en nuanceret forståelse af læring, der i sidste ende kan bidrage til menneskelig vækst, mere lighed i uddannelsessystemet og fredelig sameksistens, siger Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor på Institut for Læring og Filosofi og AAU’s tovholder på konferencen.

For yderligere information:

Susanne Dau, UCN’s tovholder på konferencen, tlf. 7269 1246 og sud@ucn.dk
Professor Elsebeth Korsgaard Sorensen på Institut for Læring og Filosofi og AAU’s tovholder på konferencen, tlf. 4088 9088 og elsebeth@learning.aau.dk

Læs mere om konferencen på http://www.d4l.aau.dk/
Læs mere om forskningsprojektet DUIT

(Tekst: Mette Kirstine Goddiksen)