AAU logo
Rektor: Aalborg Universitet er ikke et B-universitet

Rektor: Aalborg Universitet er ikke et B-universitet

Rektor Per Michael Johansen reagerer på artiklen 26. oktober i Mandag Morgen, som konkluderer, at AAU er et B-universitet, fordi det optager flere studerende med lavere karaktergennemsnit.

Udtalelse fra rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet:

Ugebrevet Mandag Morgen konkluderer, at Aalborg Universitet er et B-universitet, fordi vi optager flere studerende med lavere karaktergennemsnit end f.eks. Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Det, mener jeg, er en forkert konklusion.

Kandidater fra Aalborg Universitet er ligeså efterspurgte af arbejdsgiverne som kandidater fra andre universiteter. I en undersøgelse fra DI fra 2014 vurderede over 70 procent af virksomhederne, at Aalborg Universitet er god eller meget god til at uddanne de medarbejdere, der er brug for.

Kandidater fra Aalborg Universitet får job i lige så høj grad som alle andre danske kandidater. Det tager lidt længere tid for nogle AAU-kandidater at komme i arbejde, men dette skyldes i høj grad, at mange kandidater fra Aalborg først forsøger at finde job i Region Nordjylland og  derefter flytter fra regionen for at få deres første job.

Kandidater fra Aalborg Universitet gennemfører deres uddannelse på gennemsnitligt 5,1 år – altså meget tæt på normeret tid. Det er væsentligt hurtigere end kandidaterne på f.eks. Københavns Universitet.

Det er korrekt at de senere års øgede optag af studerende har skabt visse udfordringer både i undervisningssammenhæng og i form af pres på lokaler og bygninger. Men de udfordringer har vi fokus på og tager hånd om. Kvaliteten af vores uddannelser er godkendt af akkrediteringsrådet som alle andre universitetsuddannelser i Danmark.

Vi har stor erfaring med at tage imod studerende, som ikke kommer fra akademiske hjem, og gøre dem til gode studerende og kandidater. AAU gør dermed en stor indsats for at højne uddannelsesniveauet i Danmark og give nogle muligheder til unge, som ellers ikke ville have haft dem.

Aalborg Universitet vurderes højt både som samarbejdspartner for erhvervslivet og i forskningsmiljøet. I ovennævnte DI-undersøgelse vurderede 70 procent af virksomhederne Aalborg Universitet som en god eller meget god samarbejdspartner. På den anerkendte internationale rangsliste Times Higher Education er Aalborg Universitet i år rykket op i feltet mellem nr. 201 og 250 ud af verdens 17.000 universiteter.

Jeg kan dermed ikke genkende beskrivelsen af Aalborg Universitet som et B-universitet og er tilfreds med, at forskningsminister Esben Lunde Larsen i Mandag Morgen tværtimod roser os for at gøre de studerende færdige på normeret tid og samtidig stige på de internationale ranglister.

Yderligere informationer:

Bo Jeppesen, tlf. 6140 4061, e-mail: boje@adm.aau.dk