Professor fra Juridisk Institut udnævnt til medlem af tænketank under Europol

Europol har bedt leder af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre, IECC, professor Lars Bo Langsted, om at være medlem af Academic Advisory Network, der er knyttet til Europols Cyber Crime Centre, EC3.

European Cybercrime Centre, EC3, har siden 2013 beskæftiget sig med at styrke kampen mod internetkriminalitet i EU. Der har specielt været fokus på økonomisk svindel, seksuel udnyttelse af børn samt angreb på infrastruktur og informationssystemer, som foregår online.

Formålet med etableringen af Academic Advisory Network er at skabe en tænketank bestående af en lille international gruppe af førende tænkere og ledende akademiske eksperter, som skal rådgive EC3 inden for centrale cyber-samfundsemner. Netværket skal især beskæftige sig med, hvordan vi kan skabe trygge og sikre samfund på internettet. Medlemmerne af netværket kommer fra forskellige grene af videnskaben, herunder jura, kriminologi, fysik, matematik og psykologi og har alle gennem deres karriere beskæftiget sig med forskellige dele af cybercrime og cybersecurity såvel akademisk som rådgivende/praktisk.

- Jeg glæder mig meget til at deltage i netværket, som rummer en unik blanding af forskellige videnskabelige tilgange fra folk, der som jeg selv, er brændende interesserede i de fantastiske muligheder og risici, der ligger i den nye digitale, netforbundne verden. Vi skal se fremad og spotte de potentielle kommende scenarier for cyberkriminalitet og muligheder for efterforskning, samtidig med at vi skal forsøge at følge trop med den seneste teknologiske udvikling. For mit eget vedkommende vil jeg se det som en kerneopgave at bidrage med løsningsforslag og -ideer til reguleret efterforskning, der er så effektiv som muligt, samtidig med at den almindelige borgers privatliv forbliver så sikkert og privat som muligt, udtaler professor Lars Bo Langsted, leder af International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre og nyudnævnt medlem af Academic Advisory Network under Europols Cyber Crime Centre.

International Economic Crime and Cyber Crime Research Centre, IECC, blev oprettet i 2014 og har til formål at initiere, gennemføre og formidle forskning indenfor grænseoverskridende økonomisk kriminalitet og cybercrime. Centrets arbejde sker i tæt dialog og samarbejde med omverdenen såvel offentlige myndigheder som private aktører. IECC har base på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet. Derudover danner IECC ankerpunktet for et dansk netværk af aktører indenfor området. Centrets placering ved AAU giver endvidere en naturlig tilknytning til de tekniske-naturvidenskabelige miljøer på AAU, hvor der forskes i informationsteknologi og sikkerhedsspørgsmål.

Yderligere information