Lægestuderende forbedrer app til sundhedspersonale

Lægestuderende forbedrer app til sundhedspersonale

Et samarbejde mellem en lægestuderende fra Aalborg Universitet, Favrskov Kommune og Aalborg Universitetshospital skal sikre en nemmere arbejdsdag for sundhedspersonalet på hospitaler og i plejesektoren. Og arbejdet har sikret den lægestuderende en indstilling til en prestigefyldt iværksætterpris

Det var lidt af en revolution, da mobiltelefonapp’en MyMedCards kom på gaden for godt et års tid siden. App’en gør nemlig, at lægerne kan tømme de tunge kittellommer for håndbøger, instrukser og tabeller og i stedet via app’en finde den ønskede information på deres mobiltelefon. Et kæmpe fremskridt i forhold til at skulle bladre gennem masser af sider for at finde det ønskede.

App’en er blevet downloadet mere end 2000 gange. Men Sarah Bach Munkholm, som læser medicin på 11. semester på Aalborg Universitet, var ikke helt tilfreds. Den første version indeholdt nemlig "kun" nationale og regionale kittelkort, mens der hverken var information med om det enkelte hospital eller den enkelte afdeling, hvilket var en klar mangel.

-Derfor har vi udviklet en ny version af app’en, som giver mulighed for, at personalet via en hjemmeside kan lægge præcis de informationer ind på app’en, som ønskes. Og ikke ”kun” læger. Også sosu-assistenter, sygeplejersker og andre faggrupper kan fylde app’en op med præcis de informationer, de har brug for. Dermed kan de ved hjælp af smartphone eller tablet hurtigt finde frem til informationen, når de får brug for den, siger Sarah Bach Munkholm.

Testet af virkeligheden

Ingen ved bedre end de, der skal bruge den, hvad den ideelle app skal kunne og derfor har teamet bag MyMedCards indledt et samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Favrskov Kommune om at teste app’en. De foreløbige meldinger tyder på, at den nye app rammer et hidtil udækket behov. Her et par eksempler på kommentarer fra midtvejsevalueringen:

- Personalet får alle de nyeste informationer lige i hånden på deres personlige devices. Det gør, at de er uafhængige af computere, hvilket reducerer spildtiden i væsentlig grad, da personalet ikke skal lede efter en computer, tænde den og så begynde informationssøgningen. Personalet kan i stedet søge efter relevant information på stedet og koncentrere sig om deres kerneopgaver.

- Megen information som ikke fylder noget.

Og Lars Vinter-Jensen, som er specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital siger:

- Vi har længe ønsket en app, der kan samle kittelkort, instrukser, vagtplaner, telefonlister og gerne også nogle programmer til beregning af scores. Denne app kan udvikles til disse formål, og derfor er vi på afdelingen gået med til at teste app’en, siger Lars Vinter Jensen.

Indstillet til iværksætterpris

Sarah Munkholms indsats er ikke gået ubemærket hen. Hun er nemlig nomineret til den prestigefyldte pris, årets IVÆKSTpris for iværksætteri I kategorien Årets Kvindelige Iværksætter. Prisen gives til "den stærke iværksætterkvinde, der bryder normen i en ellers mandsdomineret branche".

IVÆKSTprisen er iværksættermiljøets egen pris, som hvert år hylder de dygtigste danske iværksættere. Prisen gives til firmaer, der har udmærket sig på vækstskalaen, men prisen handler også om den gode iværksætterhistorie. Derfor er IVÆKSTprisens vindere ikke bare iværksættere, der oplever økonomisk succes men i lige så høj grad ildsjæle, der bryder rammerne og inspirerer andre med deres innovative ideer og vovede iværksættereventyr.

Prisen uddeles 10. december, og der er til og med 30. november mulighed for at afgive sin stemme på www.ivækstprisen.dk

Yderligere information/kontakt:

Sarah Bach Munkholm, mobilnummer 40527926, sbm@mymedcards.dk. Mymedcards hjemmeside