Ingeniørvirksomhed gør AAU-prototype til 3-i-1 apparat

Ingeniørvirksomhed gør AAU-prototype til 3-i-1 apparat

Nordjysk ingeniørvirksomhed vil videreudvikle prototype fra Aalborg Universitet til et smart nyt 3-i-1 instrument, som gør det lettere at teste effektelektroniske komponenter til brug i energibranchen.

Det er PowerCon i Hadsund med 15 ansatte, som med InnoBooster-støtte fra Innovationsfonden nu gør en gruppe AAU-forskeres lyse idé til et fikst og færdigt industrielt anvendeligt apparat. PowerCon udvikler i forvejen teknologi, som omsætter energi fra vindmøller og andre vedvarende kilder til stabil strøm i elnettet.

Grundige tests og nøjagtige målinger kan forhindre komponenter i at  stå af og brænde sammen.  Det slår PowerCon og AAU på i den fælles præsentation af det kommende apparat til energibranchen.

Peter Castberg Knudsen, PowerCon- Det er et sats fra vores side, for der findes ikke noget helt tilsvarende på markedet. Men der var stor interesse for prototypen fra 30-40 mulige kunder fra industrien, da vi sammen med forskerne fra AAU viste den frem på en stor effektelektronik-messe i Tyskland tidligere i år. Derfor tror vi på det, fortæller ingeniør og forretningsudvikler Peter Castberg Knudsen fra PowerCon.

Idéen til TPT eller Triple Pulse Tester, som apparatet hedder, udspringer af forskningen i det strategiske forskningscenter IEPE (Intelligent Efficient Power Electronics). Adjunkt Ionut Trintis fra Institut for Energiteknik er blandt ophavsmændene, og han leverer en kort og præcis beskrivelse af, hvad det kan:

- Det er en maskine, som kan måle alt.

Målingerne giver nøjagtige oplysninger om modulers spænding, strøm og effekttab - og dermed også om kvaliteten af de testede komponenter. I dag foregår den type test manuelt med en kombination af flere dyre måleinstrumenter. Fremover skal det kunne gøres automatisk. Prototypen fra AAU har vist, at det er muligt.

- Når det bliver lettere at bruge end de nuværende løsninger, kan det også udvide brugerskaren og markedet. Et produkt, der frigør ressourcer, vil altid være mere interessant for virksomhederne. Men først skal vi have slået hul på markedet, så det bliver vigtigt at designe det, så prisen er konkurrencedygtig, siger Peter Castberg Knudsen fra PowerCon.

Licensaftale – og gensidig tillid

Den opgave kommer ansatte fra PowerCon og Aalborg Universitet nu til at samarbejde om. Parterne har indgået en licensaftale, som honorerer Aalborg Universitet for forarbejdet, samtidig med at den knytter AAU-forskerne til det videre arbejde med at teste og kvalitetssikre det kommende produkt.

- Men tilliden mellem os og AAU betyder mere end selve kontrakten. Det handler også om, at vi gerne vil være med til at understøtte det arbejde, universitetet udfører på vores faglige område, understreger Peter C. Knudsen.

Energiprofessor Stig Munk-Nielsen fra AAU, som leder IEPE-forskningscentret og også selv er inde over TPT-apparatet, er glad for rollefordelingen:

- Det er vigtigt for os med adgang til ingeniørerne i industrien, fordi de giver input til vores forskning. Samtidig er det dem og de virksomheder, de er ansat i, der som her kan tage vores idéer og gøre dem til produkter, der gør gavn og skaber arbejdspladser.

En stor del af arbejdet bag Triple Pulse Tester er udført af ingeniør og softwareprogrammør Thomas Poulsen i forbindelse med hans specialeprojekt på Institut for Energiteknik, som han afsluttede tidligere i år. Han er nu ansat i den nordjyske teknologivirksomhed 2operate.

Ud over Innovationsfonden har Det Obelske Familiefond støtter den bagvedliggende forskning.

Grundige tests og nøjagtige målinger kan forhindre komponenter i at  stå af og brænde sammen.  Det slår PowerCon og AAU på i den fælles præsentation af det kommende apparat til energibranchen.

Yderligere oplysninger

Ingeniør Peter Castberg Knudsen, PowerCon (Business Development), tlf. 2782 8683.
Ingeniør Allan Holm Jørgensen, PowerCon (Electrical Design), tlf. 28352052.
Professor Stig Munk-Nielsen, Institut for Energiteknik og IEPE, AAU, tlf. 9940 9242.
Specialkonsulent Lars Halkjær (Technology Transfer Manager), AAU, tlf. 9940 7343.

Der var stor interesse fra industrien, da PowerCon og AAU præsenterede prototypen i Tyskland. Om et halvt år satser de på at kunne vise et færdigt produkt frem.