Esben Lunde Larsen stolt af at være minister for AAU

Esben Lunde Larsen stolt af at være minister for AAU

Uddannelses- og forskningsministeren ønsker mere fokus på forskningens effekt på det omgivende samfund. AAU gør meget af det rigtige i den forbindelse, slog han fast, da han besøgte universitetet i denne uge.

Der var rosende ord til AAU og især til universitetets stærke fokus på samarbejde med erhvervsliv og institutioner, da uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) var på besøg i denne uge.

- Som ved tidligere besøg har jeg fået et utrolig godt indtryk af AAU. Det er et ambitiøst universitet, som tydeligvis har indflydelse på området omkring sig. Jeg er stolt af at være minister for et universitet, der lægger så meget vægt på samspillet mellem den akademiske viden og det omgivende samfund, sagde Esben Lunde Larsen, da besøget var slut.

Forinden havde ministeren haft en uformel snak med direktionen, hvor rektor Per Michael Johansen bl.a. fortalte om AAU’s mange berøringspunkter med regionens erhvervsliv og offentlige institutioner. Ministeren hørte bl.a. om tidlig praktik for medicinstuderende, dialog med borgmestre og kommunaldirektører samt initiativer over for små og mellemstore virksomheder.

Det kvitterede ministeren for.

- Jeg ønsker jo, at vi får mindre fokus på citationer og større fokus på, hvilken effekt forskningen har på det omgivende samfund. I gør meget af det rette, og det er klart, at I er en stærk spiller i området, sagde Esben Lunde Larsen til direktionen.

Han fremlagde også nogle af sine tanker og planer for universitetssektoren. Bl.a. ønsker han at fastholde en større del af de udenlandske studerende og vil derfor invitere universiteterne til at komme med input til, hvordan det kan lade sig gøre. Derudover har han bedt sit ministerium om at udarbejdet en oversigt over, hvordan statens kontrol med universiteterne kan mindskes give mindre bureaukrati.

Endelig slog han fast, at de mindste universitetsstudier efter hans mening med fordel kunne slås sammen på en enkelt institution.

- Universiteterne skal blive bedre til at tale sammen om, hvor der skal være udbud. Der kan selvfølgelig være regionale hensyn, men så kan man forlægge undervisning, sagde Esben Lunde Larsen.

Besøg på SUND

Efter mødet med direktionen var ministeren på en kort rundvisning på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Her fik han en præsentation af hele det sundhedsvidenskabelige fakultet og hørte to studerende fortælle om deres uddannelser og bevæggrunde for at studere i Aalborg.

Esben Lunde Larsen fik også mulighed for at stifte personligt bekendtskab med universitetets resultater inden for smerteforskning. Professor Thomas Graven-Nielsen havde nemlig medbragt en maskine, som kan måle, hvor meget smerte et menneske føler. Den blev ministeren koblet til og skulle derefter angive, hvor ondt de elektriske impulser gjorde på ham.

- Jeg tror, det her føles som et to procents omprioriteringsbidrag, bemærkede han efterfølgende med et smil.

Under besøget gjorde både rektor og den sundhedsvidenskabelige dekan, Lars Hvilsted Rasmussen, opmærksom på AAU’s ønske om yderligere 50 studerende på medicinstudiet. Det var ministeren ikke direkte afvisende overfor – om end han heller ikke ville love noget.

- Det er godt at vide, at der er nogen, der ønsker sig noget, sagde han direkte adspurgt.

Sidste punkt på ministerens program var et oplæg ved professor Lasse Rosendahl fra Institut for Energiteknik. Han forklarede, hvordan han har udviklet en metode, som kan omdanne alle slags biomateriale til olie.

 

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk