AAU-professor hædret for medicinundervisning

AAU-professor hædret for medicinundervisning

Professor i almen medicin ved Aalborg Universitet, Niels Bentzen, modtager årets Mahlerpris for sit arbejde med at profilere almen medicin i undervisningen af medicinstuderende.

- Jeg ser på, hvad andre gør – og så gør jeg noget helt andet. 180 graders-reglen kalder jeg det. Når alle andre bruger power points i undervisningen, undlader jeg at gøre det. Men bruger i stedet tavlen, rollespil, video og andre metoder, der aktiverer de studerende. Det er helt anderledes undervisning end de studerende er vant til, og derfor ”vækker” det dem. De skal have en oplevelse for at huske det, de bliver undervist i, og det forsøger jeg at give dem!

Og noget tyder på, at det lykkes for Niels Bentzen. Kollegerne i almen praksis har nemlig udpeget ham til at modtage årets Halfdan Mahler-pris. Niels Bentzen får prisen for gennem sin undervisning at udbrede kendskabet til og interessen for almen praksis blandt medicinstuderende i Odense, Tromsø, Trondhjem og nu på Aalborg Universitet.

At prisen er en undervisningspris og ikke en ”almindelig” forskningspris glæder prismodtageren:

- God undervisning påvirker og præger flere studerende mere end selv en meget citeret artikel i et højt estimeret tidsskrift. God undervisning og gode undervisere påvirker studerende meget – påvirkningen kan bare ikke direkte måles. Derfor glæder denne anerkendelse mig ekstra meget, siger Niels Bentzen.

Opbygning i ind- og udland

Niels Bentzen var med til at opbygge uddannelsen i almen medicin i Odense, i Tromsø og Trondhjem i Norge, hvor han er stødt på problematikken med lægemangel i udkantsområderne. Den erfaring bruger han i sit virke i Aalborg til at forhindre en tilsvarende situation i Nordjylland. Eksempelvis står Niels Bentzen bag et initiativ, hvor undervisningen for en gruppe medicinstuderende foregår i Thisted, så de studerende får øjnene op for mulighederne for at være læge i hele regionen og ikke kun i Aalborg.

- Vi inddrager de praktiserende læger i hele regionen i undervisning og forskning i almen medicin – så Aalborg ikke bliver et nyt ”København” for lægerne i Thy-Mors, Vendsyssel og Mariagerfjord. Ellers bliver Aalborg for kollegerne i disse områder, hvad København er for Aalborg i dag – stedet hvor alting sker, alle resurserne samles og alle bosætter sig! Derfor er vores initiativ så vigtigt for uddannelsen, for vores kolleger og for almen praksis i HELE i regionen.

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet glæder sig over, at Niels Bentzen modtager årets Mahlerpris.

- Det er meget fortjent. Niels Bentzen gør en kæmpe indsats for at udbrede kendskabet til almen praksis og på den måde skabe interesse for feltet blandt vore medicinstuderende. Dermed gør Niels sit til at løse en af sundhedsvæsenets store udfordringer, manglen på praktiserende læger, ikke mindst i yderområderne.

Niels Bentzen:

71 år
Cand.med. i 1970 fra Aarhus Universitet
Første professor i almen medicin på Syddansk Universitet 1993
Professor i almen medicin i Tromsø, Trondheim og København. I dag er Niels Bentzen professor i almen medicin på Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udover at undervise på AAU’s medicinuddannelse arbejder Niels Bentzen en dag om uge som praktiserende læge

Mahlerprisen:

Opkaldt efter den danske læge Halfdan Mahler, tidligere generaldirektør for WHO. Prisen består af 35.000 kroner og gives af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) til en praktiserende læge i Danmark, der enten har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i kvalitetsudvikling eller for at fremme praksissektorens deltagelse i undervisning, der profilerer almen praksis.

For kontakt/yderligere information:

Professor i almen medicin, Niels Bentzen, 60 44 67 05, bentzen@dcm.aau.dk