AAU får større del af EU-millioner til forskning

AAU får større del af EU-millioner til forskning

93 millioner kroner har AAU-forskere siden januar hjemtaget fra EU-Kommissionens forskningsprogram, Horizon 2020. Ud af de 32 AAU-projekter, som har fået bevillinger, er de otte inden for energiforskningen.

Aalborg Universitet har hjemtaget bevillinger fra EU-forskningsprogrammet Horizon 2020 på i alt 93 millioner kroner, siden programmet blev lanceret i januar sidste år. Alene på energiområdet er det på to år lykkedes otte AAU-projekter at få allerede bevilget EU-midler. I EU-Kommissionens forrige forskningsprogram, FP7, som løb i syv år fra 2007 til 2013, lykkedes det kun at få penge til syv energiforskningsprojekter på AAU.

De seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at AAU-forskere til og med november i alt har sikret sig 8,2 procent af de samlede Horizon 2020-bevillinger til danske universiteter. Det er en lille stigning fra de 7,2 procent, som udgjorde AAU’s andel ved opgørelsen i marts. Samlet set har de otte danske universiteter indtil videre hentet 1,1 milliarder kroner i Horizon 2020.

Flest har Københavns Universitet (KU) modtaget med i alt 465 EU-millioner fra programmet.

- Ligesom Aalborg Universitet bliver bedre og bedre internationalt ranket og mere citeret i internationale tidsskrifter, er vi også godt på vej til at øge hjemtaget af europæiske forskningsmidler. Det er et strategisk mål i den kommende periode at gøre det endnu bedre, siger rektor Per Michael Johansen.

KU har med 19 procent den højeste succesrate af de danske universiteter – altså andelen af ansøgninger, som resulterer i en bevilling. Her ligger AAU med 11 procent i midtergruppen sammen med DTU (13 procent), AU (13 procent) og CBS (12 procent). SDU og RUC har begge en succesrate på 8 procent, mens ITU kun har fået positivt svar på 3 procent af sine ansøgninger.

Stor konkurrence

Horizon 2020 er kendt for sin omfattende og komplicerede ansøgningsprocedure, og rektor Per Michael Johansen er derfor godt tilfreds med mængden af hjemtagne bevillinger.

- Der er stor konkurrence om forskningsmidler i Danmark og endnu flere om buddet på EU-plan.  Heldigvis er vi blevet bedre til at hjemtage vores del af de eksterne bevillinger, og vi har fortsat fokus på at styrke indsatsen – bl.a. gennem vores fundraising- og projektkontor. Derfor regner vi også med at hjemtage den samme mængde forskningsmidler i 2016, på trods af at regeringen har beskåret forskningen med 1,4 milliarder, siger Per Michael Johansen.

Sammenlagt har 32 AAU-forskningsprojekter fået penge fra Horizon 2020. Det er især inden for rumfart, bioøkonomi, transport og energi samt i den prestigefyldte kategori Det Europæiske Forskningsråd (ERC) under Videnskabelig topkvalitet, at AAU-forskerne har held med at trække bevillinger hjem.

Horizon 2020 tilbyder projektfinansiering til bl.a. forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer og regioner. Programmet strækker sig fra 2014 frem til 2020 og har et samlet budget på 550 milliarder kroner. Hidtil har EU-Kommissionen uddelt 87 milliarder, hvoraf de 2,2 milliarder er gået til danske ansøgere.

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Anette Marcher, tlf. 2120 0241, e-mail ama@adm.aau.dk