AAU Esbjerg indvier nye laboratorier og studieområder

AAU Esbjerg indvier nye laboratorier og studieområder

Om- og nybyggeri har gennem halvandet år påvirket hverdagen for studerende og ansatte på Aalborg Universitet Esbjerg. Nu kan de glæde sig over nye studieområder og nye forskningslaboratorier, der sikrer langt bedre betingelser for undervisning og forskning.

Nye laboratorier og nye studieområder. Det er, hvad de studerende og ansatte på Aalborg Universitet Esbjerg er rykket ind i, og de nye faciliteter står nu over for en officiel indvielse. Campusleder på AAU Esbjerg Anders Schmidt Kristensen glæder sig over de nye rammer.

- Sammen med studerende, ansatte og virksomheder forsøger vi at skabe de bedste betingelser for uddannelse, innovation og forskning. Og med de nye forskningsfaciliteter og et opfrisket studiemiljø med mere lys, mindre støj, mere udluftning, nye fitnessfaciliteter m.m. og flere muligheder for fordybelse har vi virkelig fået nogle gode rammer for såvel forskningen som det problemorienterede projektarbejde, der netop er et af universitetets særkender, siger Anders Schmidt Kristensen.

Forskerne har allerede indtaget de nye lokaler, og forskningen kører på fuld tryk med flere nye forskningsinitiativer og samarbejder, og Anders Schmidt Kristensen ser flere fordele med de nye lokaler.

- Med adgang til forskningsaktive laboratorier med dynamiske forsøgsopstillinger vil undervisningen på AAU Esbjerg blive styrket, da forsøgene bliver foretaget i samarbejde med stadig flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Denne forskellighed i faglighed og disse samarbejder er jeg overbevist om vil hjælpe os til at uddanne endnu bedre kandidater. På den måde vil det bidrage til en endnu lysere fremtid for Esbjerg, for blandt andre offshorebranchen og energisektoren generelt nyder godt af vores kandidater, siger Anders Schmidt Kristensen.

Kunst og hårdføre materialer

Indvielsen foregår fredag 18. december klokken 9.30 på AAU Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, Esbjerg, hvor der vil være mulighed for at få en rundvisning. Der vil også være afsløring og fernisering af kunstudsmykningen i de nye lokaler. Kunstneren er billedkunstner Camilla Rasborg, som har kreeret et 100 kvadratmeter stort relief samt 34 tryk, der udsmykker kontorglasvæggene i laboratoriebygningen.

Beliggenheden tæt ved Vadehavet og dermed et barsk klima stiller krav til den nye bygning op 4.500 kvadratmeter fordelt over fem etager. Bygningen, som er tegnet af Rambøll/Witraz og Wiberg Arkitekter, består derfor primært af hårdføre materialer som beton, glas og cedertræ, der tåler voldsomt vejr, men samtidig kræver et minimum af vedligeholdelse.

Om- og nybyggerierne har en værdi af 131 millioner kroner, og bygherren er Bygningsstyrelsen for Aalborg Universitet. Byggeriet er finansieret ved hjælp af såkaldte Unilab-midler. Unilab-midlerne er Folketingets bevilling fra 2010, der sikrer intet mindre end seks milliarder kroner til sikring af laboratorier i verdensklasse på danske universiteter.

 

Yderligere information/kontakt:

Campusleder Anders Schmidt Kristensen, ask@civil.aau.dk, 4218 0842