Aalborg Universitet med i et nyt stort forskningsprojekt om museernes formidling af kulturarv

Aalborg Universitet med i et nyt stort forskningsprojekt om museernes formidling af kulturarv

Med en bevilling på 20 millioner fra Nordea-fonden og VELUXFONDEN samler fem danske universiteter og 13 danske museer kræfterne om at undersøge, hvordan man kan forbedre museernes muligheder for at formidle kulturarven til alle grupper af danskere.

Danske museer har gennem de sidste 15 år med støtte fra offentlige midler og store danske fonde arbejdet med at udvikle nye formidlingsformer med det formål at berige museumsoplevelsen og involvere nye publikumsgrupper. Det drejer sig ikke mindst om de mange muligheder, digital formidling giver for at tilbyde brugerne nye oplevelser og indsigter. Men vi ved stadig meget lidt om, hvordan de nye formidlingsformer virker på - og fungerer for brugerne. Det vil dette nye store projekt råde bod på ved at svare på spørgsmål som:

  • Hvilke dilemmaer har danske museer stået i, og hvilke dilemmaer står de aktuelt i, når de skal foretage afvejninger mellem oplysning og oplevelse i deres formidling?
  • Hvem bliver egentlig inddraget med museernes nye formidlingsformer?
  • Hvad betyder brugerinddragelse for de involverede i forhold til fx læring, fællesskab og livskvalitet

Svarene på disse spørgsmål vil gøre danske museer bedre til at involvere brugerne, så de styrker deres kulturelle udsyn, indsigt og deres sociale og demokratiske fællesskab og herigennem vores fælles livskvalitet.

Unikt samarbejde

Det er første gang, både nationalt og internationalt, at så mange universiteter og museer samarbejder om at designe, afprøve og evaluere nye formidlingsformer på museerne og endda gør det på et velfunderet historisk og videnskabeligt grundlag. Denne baggrund vil gøre projektets resultater meget solide og meget brugbare for både små og store museer fra hele landet.

Projektet er også specielt, fordi to af de store fonde, Nordea-fonden og VELUXFONDEN, er gået sammen for at finansiere det, ligesom de deltagende universiteter og museer også bidrager med finansiering. Projektet har dermed opnået en samlet finansiering på 42 mio. kr.

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, deltager med to delprojekter og to ph.d.ere i samarbejde med henholdsvis Aalborg Historiske Museum og Limfjordsmuseet.

Professor Jens F. Jensen, der er AAUs repræsentant i projektet, glæder sig over fondenes satsning på forskning indenfor det vigtige område:

- Bevillingen og projektet vil gøre det muligt både at undersøge, hvordan museernes nye formidlingsformer virker og at udvikle, afprøve og evaluere helt nye udstillingsdesigns med innovative formidlingsformer og teknologier i praksis. Projektet repræsenterer en meget stor satsning både i en dansk og i en international sammenhæng og vil skabe mulighederne for et stort og produktivt vidensmiljø med 12-14 ph.d.ere og postdocs, der sammen med deltagende seniorforskere og ansatte på museerne kan give et markant løft af viden inden for området. Det er første gang, det er lykkes at samle 5 store universiteter i Danmark og ikke mindre end 13 både store og små museer i et stort landsdækkende projekt inden for dette område.

Også de to nordjyske museer har store forventninger til projektet:

På Aalborg Historiske Museum ser vi først og fremmest projektet som en mulighed for at udvide samarbejdet med Aalborg Universitet og ad den vej få undersøgt nærmere, hvordan digital formidling virker på brugerne. Vi får en unik mulighed for at afprøve og gennemarbejde vores ideer, inden vi iværksætter dem. Museet arbejder i disse år med at udvikle nye udstillingsformer, hvor brugerinddragelse og digitale virkemidler er helt centrale. Vi forventer et stort udbytte af forskningsprojektet, hvor den viden, vi her får indsamlet, kan bruges i vores arbejde fremadrettet på mange af vores andre afdelinger, siger Thea Højvang Rasmussen, afdelingsleder for levendegørelse og formidling ved Nordjyllands Historiske Museum.

Og Nanna Folke Olsen, museumsinspektør på Limfjordsmuseet, siger samstemmende:

- På Limfjordsmuseet ser vi det nationale museumsformidlingsprojekt som en mulighed for at få lov til at komme helt i front med den nyeste viden inden for formidling, men også at være med til at skabe rammerne for morgendagens museumsformidling. På Limfjordsmuseet er vi af den opfattelse, at museet skal spille en central rolle i lokalsamfundet, ikke ”bare” som kulturinstitution, men som en aktiv deltager i at skabe udvikling og vækst i området. Det skal museets formidling kunne være en del af, og hvordan og med hvilke midler, det kan lade sig gøre, det bliver en af de udfordringer, vores del af projektet skal være med til at løse. Når projektet er færdigt om 4-5 år, forventer museet at stå tilbage med en ny permanent udstilling, der er med til at sætte nye standarder for museumsformidling og som rummer muligheder for at bidrage til udvikling i det samfund, der omgiver os. 

Fakta om projektet:

  • Projektet er landsdækkende og omfatter 13 større og mindre museer inden for kunst, kultur- og naturarv: Den Blå Planet, Danmarks Borgcenter, Danmarks Rockmuseum, Den Gamle By, Experimentarium, Fjord & Bælt, Forsorgsmuseet, Limfjordsmuseet, Naturama, Randers Kunstmuseum, Skovgaardmuseet, Statens Naturhistoriske Museum og Aalborg Historiske Museum.
  • Alle museer samarbejder med forskere fra landets fem universiteter i design, afprøvning og evaluering af brugerinvolvering ved hjælp af nye formidlingsformer: Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.
  • Projektet fokuserer på at udvikle, afprøve og evaluere brugerinvolvering på de deltagende museer i et samarbejde mellem museets ansatte og forskere fra universiteterne. Herudover indeholder projektet også et historisk spor, som perspektiverer nuværende forståelser af museumsformidling.
  • Projektet har en samlet budget på ca. 42 millioner kroner.
  • Projektet starter 1. maj 2016 og varer fire et halvt år.

Kontakt

Jens F. Jensen, professor Aalborg Universitet, jensf@hum.aau.dk, tlf. 5171 9541