Talentstøtte til biogasanlæg, solceller og signalbehandling

Talentstøtte til biogasanlæg, solceller og signalbehandling

Tre yngre forskertalenter fra Aalborg Universitet får nu ekstra bevillinger til internationalt samarbejde og udlandsophold i deres igangværende projekter om billigere organiske solceller, DNA-baseret optimering af biogasanlæg og hurtigere algoritmer til digital signalbehandling.

Lagt online: 15.12.2014

Støtten kommer fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude talentprogram, hvor der i denne omgang i alt bliver delt 19 millioner kroner ud til 40 forskere – 16 kvinder og 24 mænd. Investeringerne er en ekstra anerkendelse til yngre forskere, som i 2014 har modtaget postdoc-stipendier fra forskningsrådet (læs pressemeddelelse fra DFF).

Tre postdoc-forskere fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet er blandt de udvalgte: Yinying Wei fra Institut for Fysik, Simon Jon McIlroy fra Institut for Kemi og Biovidenskab og Tobias Lindstrøm Jensen fra Institut for Elektroniske Systemer.

Yinying Wei, Institut for Fysik, AAU.

Organiske solceller

Yinying Wei (f. 1981) arbejder med fysisk kemi, og hendes forskningsprojekt fokuserer på at forbedre effektiviteten i fremtidens organiske solceller:

- Organiske solceller er en ny generation af solceller, der kan fremstilles med lave udgifter og lettere kan genbruges. Hvis vi kan øge cellernes effektivitet, vil det være en ren og rigelig fremtidig energikilde. Mit mål er at opnå en større forståelse af energiomsætnings-reaktioner i cellen, forklarer Yinying Wei, som oprindelig kommer fra Shanghai. Læs mere.

DNA-indsigt i biogasanlæg

Simon Jon McIlroy, Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU.

Simon Jon McIlroy (f. 1982) beskæftiger sig med mikrobiel bioteknologi, og hans projekt udnytter DNA-baserede metoder til at give en bedre forståelse af vigtige bakterier i energiproducerende biogasanlæg.

- Omsætning af affaldsstoffer i biogasanlæg er kompleks, og der sker en masse interaktioner mellem forskellige grupper af mikroorganismer. Det kræver en detaljeret viden om disse mikrobielle samfund for at kunne optimere anlæggene. En stor udfordring i projektet er at udvikle og anvende nye DNA-baserede metoder til at undersøge de forskellige nøglearters identitet og funktion, fortæller australskfødte Simon Jon McIlroy. Læs mere.

Hurtigere digital signalbehandling

Tobias Lindstrøm Jensen (f. 1981) arbejder med signalbehandling og optimering inden for elektronikingeniørområdet. Hans projekt går ud på at udvikle optimerede algoritmer og løsninger til moderne digital signalbehandling.

Tobias Lindstrøm Jensen, Institut for Elektroniske Systemer, AAU.- Det største problem er at finde algoritmer og producere implementeringer, som kan køre hurtigt nok på en computer. Et andet stort problem er, at det reelt kun er ganske få ingeniører, der kan udrulle disse implementeringer. Det hæmmer industriel anvendelse og udbredelsen af de optimale signalbehandlingsmetoder, som er blevet beskrevet i den videnskabelige litteratur de sidste 10 år, siger Tobias Lindstrøm Jensen, som i forskningsprojektet satser på en hel eller delvis automatisering af processen. Støtten fra Det Frie Forskningsråd vil blandt andet blive brugt på et forskningsophold ved University of Los Angeles. Læs mere.

Kontaktoplysninger

  • Yinying Wei, Institut for Fysik, tlf. 9940 9226, mobil 5278 9707, yyw@nano.aau.dk.
  • Simon Jon McIlroy, Institut for Kemi og Biovidenskab, tlf. 5028 6623, sjm@bio.aau.dk.
  • Tobias Lindstrøm Jensen, Institut for Elektroniske Systemer, tlf. 9940 7517, mobil 2877 6952, tlj@es.aau.dk.