Psykologistuderende modtager legat fra Hjerneskadeforeningen

Psykologistuderende modtager legat fra Hjerneskadeforeningen

To studerende på Psykologi har modtaget et legat på 30.000 kr. fra Hjerneskadeforeningen. Pengene skal gå til forskning i de psykosociale konsekvenser for mennesker, der får en hjerneskade.

Lagt online: 28.11.2014

En erhvervet hjerneskade har store konsekvenser og vender op og ned på livet for den enkelte. Hidtil har der dog primært været fokus på de fysiske skader og genoptræning efter en hjerneskade. Men efter en erhvervet hjerneskade kan man også opleve kognitive funktionsnedsættelser, depression og en følelse af identitetstab. Der er derfor behov for at se nærmere på psykisk rehabilitering, og det vil de to studerende på Psykologi, Maria Natalie Ramskov Roskvist og Camilla Jørgensen – begge tilknyttet professionsprogrammet Klinik for Anvendt Neuro, Udvikling og Kognitionspsykologi (KANUK), nu råde bod på.

- Vi er optagede af, hvordan personer med en erhvervet hjerneskade oplever, at de ikke længere er i stand til at gøre det, de kunne tidligere, hvilket kan have psykosociale konsekvenser, fortæller de.

Ekstern interesse for resultaterne

Det fokus har vakt så megen interesse uden for AAU, at Hjerneskadeforeningen har tildelt Maria Natalie Ramskov Roskvist og Camilla Jørgensen et legat på 30.000 kr. Derudover er de inviteret til at fremlægge deres resultater for et ekspertpanel ved et hovedbestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningen samt at offentliggøre resultaterne i foreningens medlemsblad.

- Vi er utroligt glade for at have fået et scholarstipendium fra Hjerneskadeforeningen, da det giver os ressourcer til at højne kvaliteten af vores arbejde. Rent konkret giver det os mulighed for at interviewe flere personer og dermed få en mere nuanceret viden. Og da vi begge er interesserede i området i forhold til fremtidige jobs, giver stipendiet os også mulighed for at tilegne os mere viden gennem køb af fagbøger eller deltagelse i konferencer inden for området.

Forskning på området er vigtigt

Men også fra psykologistudiets side er der begejstring for den opmærksomhed, Hjerneskadeforeningen retter mod området. De studerendes kommende speciale er nemlig tilknyttet deres vejleder Chalotte Glintborgs ph.d.-projekt med titlen “Psyko-sociale effekter af koordineret rehabilitering”. Hun er ikke i tvivl om, at det kan have afgørende betydning, at der bliver større fokus på området.

- En hjerneskade fører identitetsmæssige og følelsesmæssige udfordringer med sig, som på sigt kan udvikle sig til alvorlige lidelser som depression og angst. Det er derfor vigtigt, at man også forskningsmæssigt får undersøgt, hvordan personer med en hjerneskade selv oplever, at en hjerneskade påvirker deres identitet, og hvad der betyder noget for identitetsfølelsen.


Fakta:

- Maria Natalie Ramskov Roskvist og Camilla Jørgensen læser lige nu. 9. semester Psykologi
- De har modtaget et legat fra Hjerneskadeforeningen, som skal bruges i forbindelse med deres kommende speciale
- Specialet skrives i tilknytning til Chalotte Glintborgs ph.d.-projekt “Psyko-sociale effekter af koordineret rehabilitering”.
 

For yderligere information kontakt:

Camilla Jørgensen og Maria Natalie Ramskov Roskvist på e-mail: cjorg10@student.aau.dk
Chalotte Glintborg på tlf.: 61 14 56 65 eller e-mail: cgl@hum.aau.dk

Billedtekst: Maria Natalie Ramskov Roskvist (tv) og Camilla Jørgensen blev gjort opmærksomme på legatmuligheden hos Hjerneskadeforeningen af lektor Tia B. Hansen og ph.d.-studerende Chalotte Glintborg fra Psykologi. Og hos Hjerneskadeforeningen vakte deres projekt straks interesse.