Læringsrollespil styrker elevers  motivation og faglighed

Læringsrollespil styrker elevers motivation og faglighed

Et helt nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet viser, at læringsrollespil giver elever større glæde ved at gå i skole. Samtidig styrkes fagligheden i folkeskolen, fordi det lykkes at inkludere elever med specialundervisningsbehov og øge skoletrætte elevers motivation for at lære.

Lagt online: 28.11.2014

I forbindelse med et serviceeftersyn af den danske folkeskole efterlyste regeringens rejsehold i 2010
mere viden om, hvad der fungerer i klasserne, og hvilken rolle undervisningsformen spiller. Det blev startskuddet til et tre år langt forskningsprojekt med titlen ”Læringsrollespil som kreativ og engagerende læringsvej”, som er støttet af Egmont Fonden. Projektet afsluttes endeligt til april, men de vigtigste konklusioner bliver allerede præsenteret nu. Det sker ved en inspirations- og formidlingskonference for lærere og andre interesserede fra undervisningssektoren på Aalborg Universitets afdeling i København den 28. november og i Aalborg den 1. december.

Motivation for at lære

Bag både konference og forskningsprojekt står forskningslaboratoriet Research Center for Creative and Immersive Learning Environments (reCreate) med professor mso Lisa Gjedde fra Institut for Læring og Filosofi i spidsen. Hun har gennem hele forløbet samarbejdet tæt med Østerskov Efterskole ved Hobro, som er den første skole herhjemme, hvor læringsrollespil er fast integreret i undervisningen i 8., 9. og 10. klasse. Derudover har hun i forskningsprojektet bygget bro til folkeskolen og i den forbindelse samarbejdet med lærere på Helsingør Skole, afdeling Gurrevej, om at implementere læringsrollespil i 6., 8. og 9. klasse.

- Konklusionen på projektet er, at læringsrollespil styrker elevernes motivation, trivsel og evne til at samarbejde. Mere end en tredjedel af de elever, der deltog i projektet, blev således gladere for at gå i skole, fortæller Lisa Gjedde.

Men også fagligt viser forskningsprojektet, at læringsrollespil har en effekt.

- Ved at træde ind i et læringsunivers med andre roller end de sædvanlige, skabes muligheden for inklusive processer, hvor eleverne har mulighed for at se sig selv og andre i et nyt lys. Det betyder, at det også lykkes at inkludere elever, som har specialundervisningsbehov og har svært ved at få udbytte af den almindelige undervisningsform. Samtidig ser vi, at skoletrætte elever bliver mere motiverede for at lære gennem læringsrollespil, forklarer Lisa Gjedde.

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration Henriette Christiansen ser også et stort potentiale i at få spredt de gode erfaringer med læringsrollespil.

- Vi ved, at lysten til læring er afgørende for, at eleverne engagerer sig og får reel værdi ud af at gå i skole. Læringsrollespil, der engagerer og motiverer eleverne, kan derfor spille en vigtig rolle i udviklingen af en skole, der rummer og inddrager elever med andre forudsætninger for at lære end gennemsnitseleven. Vi vurderer, at mange skoler landet over vil kunne drage nytte af de erfaringer og metoder, der er udviklet i forskningsprojektet, siger Henriette Christiansen.

For yderligere information kontakt:

Professor mso Lisa Gjedde på tlf. : 24 46 88 02 eller lg@learning.aau.dk

Læs mere om projektet og konferencen