Grundfos-ingeniør skal dobbeltjobbe som professor i Aalborg

Grundfos-ingeniør skal dobbeltjobbe som professor i Aalborg

Chefingeniør fra pumpeproducenten Grundfos bliver ny industriprofessor på Aalborg Universitet. Det dobbelte ansættelsesforhold giver vandforsyningsekspert Carsten Skovmose Kallesøe mulighed for at omsætte ny viden fra forskning i kontrolsystemer til løsninger, som sikrer rent vand til verden.

Lagt online: 17.12.2014

- Det er en fantastisk chance for at komme tættere på forskningsmiljøet og få mulighed for at præge forskningen. Vi har en masse problemer i virkeligheden, som der ikke altid bliver taget hånd om, fordi forskerne ikke véd, at de eksisterer. De problemer vil jeg gerne være med til at sætte på dagsordenen, og netop Aalborg Universitet er kendt for sit tætte samarbejde med industrien og sin lange tradition for at koble teori og praksis, siger Carsten Skovmose Kallesøe.

Carsten Skovmose Kallesøe.Som chefingeniør i Grundfos leder han teknologiprojekter inden for kontrol af systemer til vand og spildevand. Helt overordnet handler hans projekter om at skaffe rent drikkevand til verden:

- Vi skal sikre, at der er nok rent vand, og at det bliver ført ud til brugerne på den mest energirigtige måde med så lille spild som muligt. For at give et eksempel har vi i Danmark et meget lavt vandspild på under 10 procent, mens der i fx London er op til 30 procent spild fra vandværket ud til brugerne; blandt andet på grund af et gammelt rørnet, hvor de ældste dele stammer fra Victoriatiden. Rørene kan ikke umiddelbart skiftes, da London ikke bare kan graves op. Derfor skal problemerne håndteres på en mere intelligent måde, forklarer Carsten Skovmose Kallesøe.

Strategier for indkapsling af drikkevandsforureninger og klorinering af vandet er andre eksempler på emner, han gerne vil samarbejde med forskere og studerende på AAU om. Desuden kan vandforsyning tænkes sammen med energiplanlægning, så der især pumpes, når der er energi fra vedvarende kilder til rådighed.

- Der er nok at tage fat på. Det vigtigste, jeg kan tilbyde forskningsmiljøet med den baggrund, jeg kommer fra, er at formulere problemer hen i retning af det, vi har brug for ude i virkeligheden. Ikke blot hos Grundfos men også hos andre vandteknologivirksomheder i Danmark, siger Carsten Skovmose Kallesøe.

Strategisk aftale mellem Grundfos og AAU

Som led i en større strategisk aftale om øget samarbejde med Grundfos får Aalborg Universitet mulighed for at gøre brug af den nye professor 20 procent af tiden. AAU har tidligere indgået tilsvarende samarbejder med højtplacerede specialister fra bl.a. B&O og Oticon.

- Når vi skal have et tættere samarbejde, er det vigtigt for os at have en brobyggerfunktion ind mod de rette forskningsmiljøer på Aalborg Universitet. Vi har brug for adgang til kompetente personer, som vi kan præsentere problemstillinger for, og vi regner med at aftalen vil føre til projekter med større volumen og et internationalt netværk. Samtidig har vi i Grundfos meget gode erfaringer med praktikanter, så vi har en interesse i at arbejde endnu tættere sammen med studerende. I alle de sammenhænge kan Carsten Skovmose Kallesøe spille en rolle som vigtig menneskelig faktor, siger Lars R. Enevoldsen, Group Vice President i Grundfos.

Sikrer relevans og kvalitet

For Aalborg Universitet er den tætte tilknytning af topnavne fra industrien med til at sikre relevans og kvalitet i forskning og uddannelse. Det er også det kriterium, den nye industriprofessor er blevet vurderet ud fra:

- Carsten Skovmose Kallesøe har i sit arbejde netop fokuseret på at koble forskning og industri sammen ved at introducere og videreudvikle de nyeste resultater inden for kontrolteori i en række produktløsninger fra Grundfos. Vi har lagt vægt på, at han har formået at matche problemer fra det virkelige liv med de nyeste metoder fra teorien, og at han med succes har formuleret problemstillinger, som derefter er blevet løst i samarbejde med universitetsforskere, siger professor Thomas Bak fra Institut for Elektroniske Systemer.

Yderligere oplysninger

  • 44-årige Carsten Skovmose Kallesøe er selv uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet i 1998, og han tog også sin ph.d.-grad i electronic engineering på AAU. Han har været ansat på Grundfos siden han afsluttede sit ErhvervsPhD-projekt i 2005.
  • Han vandt ingeniørforeningen IDA's Elektropris 2013 for fremragende teknisk og videnskabeligt arbejde på et højt professionelt niveau, og han er bedømmer for flere videnskabelige og tekniske tidsskrifter. Han er medlem af Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) og i øjeblikket også industriformand for den europæiske kontrolkonference (European Control Conference 2016 ECC16).
  • Under ansættelsen på Grundfos har Carsten Skovmose Kallesøe tilbragt tid hos forskergrupper på italienske og franske universiteter i forbindelse med samarbejdsprojekter. Som led i forskningen i kontrolproblemer har han også tidligere arbejdet sammen med forskere på AAU. Han er medlem af det aftagerpanel af virksomheder, som følger uddannelserne i Elektronik & IT på AAU, og han har været medvejleder på et antal ph.d.-projekter og projekter med studerende fra AAU, AU og DTU samt gæsteunderviser på AAU.
  • Fritiden ved siden af de nu to job bruger han sammen med familien med tre børn.

Kontakt

  • Chefingeniør og professor Carsten Skovmose Kallesøe, GRUNDFOS, AAU, tlf. 8750 4632.
  • Lars R. Enevoldsen, Group Vice President, Global Research & Technology, GRUNDFOS, tlf. 8750 4526.
  • Professor Thomas Bak, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet, tlf. 9940 8701.
  • Dekan Eskild Holm Nielsen, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, tlf. 2944 8337.
  • Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, AAU, tlf. 2340 6554.