Fokus på forskning i det nære sundhedsvæsen

Fokus på forskning i det nære sundhedsvæsen

Mest mulig velfærd for pengene. Det er målet for det nære sundhedsvæsen i Region Nordjylland, men for at opnå det mål skal der endnu mere forskningsbaseret viden til. Et seminar skal tage pejling på, hvor vi er, hvad der især er vigtigt at vide mere om, og hvordan den nye viden bedst kommer borgerne til gavn.

Lagt online: 12.11.2014

Mere systematisk forskning i det nære sundhedsvæsen. Det er en del af opskriften, hvis det samlede sundhedsvæsen i fremtiden skal fungere bedre i et foranderligt landskab af sygdomsmønstre og nye teknologiske løsninger. Men hvordan realiserer man de flotte ord? Det vil Aalborg Kommune, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet tale sammen om, og det skal ske på et seminar om kommunal sundhedsforskning i Nordjylland torsdag d.13. november i Nordkraft i Aalborg.

- Som landets tredje største kommune har Aalborg et særligt ansvar for at bidrage til ny viden på sundheds- og forebyggelsesområdet. Èt af tiltagene er at afholde dette seminar, som er en igangsætning af en ny måde at markere Aalborg Kommunes fokus og interesse indenfor mulighederne i anvendt kommunal forskning. Det sker i en erkendelse af, at det er mere og mere nødvendigt at udvikle ny viden og indsigt på området, for at vi som kommune har de bedste forudsætninger for at anvende ressourcerne bedst muligt til gavn for borgerne og deres sundhed og velfærd, siger Bente Graversen, direktør for Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Ny viden giver bedre rådgivning

Steffen Groth, konstitueret dekan for Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, ser flere områder, hvor mere forskning kan bidrage positivt til øget sundhed blandt borgerne.

- Jo mere, vi ved om, hvordan livsstil påvirker sundheden, desto bedre kan vi rådgive. Og jo bedre vi forstår de udfordringer, som opstår, når folk behandles i eget hjem, desto mere effektive kan vi gøre behandlingerne, siger Steffen Groth.

Det er direktør i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, Jan Nielsen, helt enig i:

- Vi kan se, at borgerne modtager stadig flere sundhedsydelser og rehabiliteringsindsatser i eget hjem og på plejehjem. En større forskningsmæssig indsats på dette område vil være velkommen – ikke kun for kommunernes skyld, men fordi en systematisk forskning på området vil være til gavn for den samlede sundhedsindsats, og borgerne vil opleve en bedre og mere helhedsorienteret indsats, siger Jan Nielsen.

Seminaret afholdes torsdag d. 13. november fra 11.00 – 16.00 i Nordkraft i Aalborg i mødelokalet på Niveau 6.

Yderligere information/kontakt:

Konstitueret dekan for Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Steffen Groth, telefon 9940 7280, Sund-dekan@adm.aau.dk  

Program