Danmark skal være uafhængig af udenlandsk fosfor

Danmark skal være uafhængig af udenlandsk fosfor

Genanvendelse af fosfor fra spildevand kan gøre Danmark mindre afhængig af råstofimport fra ustabile lande uden for Europa. Fosfor er altafgørende som gødningsstof i landbruget, men de kendte depoter svinder hurtigt. Innovationsfonden støtter derfor et nyt forskningsprojekt, som vil dække 20 procent af Danmarks behov med fosfor fra spildevand.

Lagt online: 01.12.2014

Fosfor er et vigtigt grundstof, som er uundværligt for alle levende organismer. Derfor er fosfor som gødningsstof (primært i form af fosfat) også afgørende for landbrugets produktion af fødevarer. Danmark importerer hvert år ca. 50.000 tons fosfor.

Professor og projektleder Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet.- Det meste importerer vi fra Marokko, og det er et problem. Det kan på sigt være risikabelt, at vores fødevareproduktion er afhængig af ganske få landes produktion af fosfat. Især når fosfatdepoterne er lokaliseret i politisk ustabile lande, siger professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet, som er leder af projektet.

Det nye 4-årige forskningsprojekt ”ReCoverP” er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Syddansk Universitet (SDU) og en række større danske renseanlæg og rådgivere samt udenlandske samarbejdspartnere og eksperter i Østrig, Frankrig og Belgien. I projektet kombineres ny viden inden for kemi og mikrobiologi med forskellige teknologier på de involverede renseanlæg.

- Vi er inden for de senere år begyndt at betragte spildevand som en ressource og ikke som et spildprodukt. Det kan nemlig bruges til produktion af blandt andet bioenergi, fosfat og andre stoffer. Ved hjælp af specifikke enzymer forventer vi at kunne omdanne en del af fosfatet i slammet til frit fosfat, der selektivt kan isoleres fra spildevandet ved ionbytning, oplyser lektor Kasper Reitzel og lektor Ulla Gro Nielsen fra SDU.

Projektets mål er derfor at udvikle metoder til at genindvinde dette fosfat. Lektor Haiyan Qu fra SDU forklarer, at de nye kemiske metoder skal sikre fosfatprodukter i høj kvalitet, som kan afsættes i industrien. Den nye viden skal udbredes til mange danske renseanlæg sidst i projektperioden, og fosfor fra danske renseanlæg forventes at kunne dække 15-25 procent af Danmarks behov.

Yderligere oplysninger

  • ReCoverP-projektet har et budget på 28,4 mio.kr. Innovationsfondens investering er på 18,9 mio.kr.Lektor Per Halkjær Nielsen, projektleder, Institut for Kemi og Biovidenskab, tlf. 2173 5089.
  • Lektor Morten Lykkegaard Christensen, Institut for Kemi og Biovidenskab, tlf. 2162 7216.
  • Lektor Kasper Reitzel, Syddansk Universitet, tlf. 4143 1022.
  • Lektor Haiyan Qu, Syddansk Universitet, tlf. 2135 6304.