Ambitiøse danske mål for vigtig teknologi til energilagring

Ambitiøse danske mål for vigtig teknologi til energilagring

Jagten på effektive løsninger til lagring af vedvarende energi intensiveres nu med strategisk dansk forskning i en af de mest lovende teknologier. Innovationsfonden støtter forskeres og pionervirksomheds mål om at gøre Danmark førende inden for brintgeneratorer, som kan omdanne elektricitet til brint via såkaldt PEM elektrolyse.

Lagt online: 01.12.2014

Energiforskere fra Aalborg Universitet og DTU skal i projektet e-STORE arbejde tæt sammen med den danske brintpionervirksomhed IRD A/S og tre anerkendte forskningsinstitutioner i udlandet.

- Vores mål er ambitiøse. Det er en markant forbedring, vi forventer at få ud af det her. Vi går efter at gøre teknologiens ydelse mange gange bedre, og det har naturligvis også betydning for økonomien, fordi man så kan få meget mere kapacitet ud af det samme udstyr, forklarer professor og projektleder Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet.

PEM elektrolyse kan omsætte elektricitet fra vedvarende kilder som vindmøller og solceller til brint, så energien kan lagres. Det er vigtigt af hensyn til forsyningssikkerheden i fremtiden, hvor vedvarende energis rolle vokser støt, indtil den i 2050 skal dække hele forbruget. Problemet med elektrolyse er, at teknologien indtil videre er bekostelig, så prisen for den producerede brint er høj.

Sjældne og dyre materialer

Forbedringerne af brintgeneratorernes PEM-celler skal ske via nye materialer, hvor DTU har ekspertisen, og optimeringer af det ingeniørmæssige design, som Aalborg Universitet forsker i.

- Materialeudfordringen består i at erstatte iridiumoxid, som man bruger i dag, med noget andet. Iridium er et meget sjældent og vanvittigt dyrt grundstof, så det er stærkt begrænsende for mulighederne for at kommercialisere teknologien. Hvis det skal have en økonomisk fremtid, skal vi bruge andre metaloxider, og vi har identificeret nogle muligheder, som vi tror på. Nu får vi mulighed for at teste dem, siger forskningsprofessor Mogens Bjerg Mogensen fra DTU.

Danske spidskompetencer i udviklingen af brændselsceller, der eksempelvis lader biler køre på brint, er også med til at give et godt afsæt for projektet.

- Basalt set er det jo det omvendte af en brændselscelle. I stedet for at omforme brint til elektricitet laver vi den modsatte proces fra elektricitet til brint. Selv om der er en del nye problemstillinger, kan vi bruge meget af vores erfaring, og i IRD A/S har vi en dansk virksomhed, der kan føre forbedringerne på markedet. Hvis vi opnår det, vi går efter, kommer vi helt i front internationalt, vurderer Søren Knudsen Kær.

Fynsk frontløber

Meget af den eksisterende danske erfaring ligger netop hos IRD A/S i Svendborg, hvor der er store forventninger til e-STORE-projektet. Udviklingen inden for brintgeneratorer går hurtigt, og IRD A/S har selv haft fart på.

- Vi startede vores udvikling af brintgeneratorer for fem år siden, og på den korte tid har vi opnået at blive fuldt på linje med verdens førende på området. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vores erfaringer fra brændselscelleområdet i høj grad kunne anvendes i opstarten. Men yderligere udvikling vil kun i begrænset omfang kunne hentes derfra. Derfor er det yderst vigtigt for os, at der nu bliver fokuseret på de specielle udfordringer i elektrolyseudviklingen, siger teknologidirektør Laila Grahl-Madsen fra IRD A/S.

Bredt anvendelig

Professor og e-STORE-projektleder Søren Knudsen Kær, Aalborg Universitet.Ud over den direkte konkurrence om at være bedst til brintteknologi og elektrolyse, er der også en sund konkurrence om hvilken energilagringsteknologi, der kan blive den mest rentable og bæredygtige løsning på fremtidens udfordringer. e-STORE-projektet udmærker sig ved at spille på mange heste:

- Der findes en masse holdninger til, hvordan vores energisystem kommer til at se ud i fremtiden. Nogle mener, at vi skal satse hårdt på biomasse som det bærende, mens andre tror mere på vindkraft som hovedbestanddel. Men uanset hvilke analyser og scenarier, man hælder til, vil elektrolyse være bredt anvendelig. Den brint, der kommer ud af elektrolyse, behøver ikke blive anvendt i brændselsceller. Den kan sagtens bruges som input i andre bæredygtige processer, understreger projektleder Søren Knudsen Kær.

Yderligere oplysninger

  • e-STORE projektet har et budget på 26,4 mio. kr. Heraf investerer Innovationsfonden 18,75 mio. kr.
  • Søren Knudsen Kær (projektleder), professor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, tlf. 4020 4795.
  • Mogens Bjerg Mogensen, forskningsprofessor, DTU Energikonvertering, tlf. 4677 5726.
  • Laila Grahl-Madsen, Director of Science and Technology, IRD A/S, tlf. 6363 3065.