Tommy Bunch-Nielsen udnævnes til adjungeret professor i bygningsfysik

Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen tilknyttes Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København som adjungeret professor i bygningsfysik.

Lagt online: 25.11.2013

Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen tilknyttes Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København som adjungeret professor i bygningsfysik.

”Tommy Bunch-Nilsen er et særdeles kendt og respekteret navn i byggebranchen, og vi er glade for at kunne knytte ham til SBi, hvor han kan bidrage til forskningen med både sin teoretiske viden og praktiske erfaringer og dermed være med til at styrke SBi’s anvendelsesorienterede forskning og formidling”, siger Niels-Jørgen Aagaard, forskningschef for afdelingen Byggeri og Sundhed på SBi.

Tommy Bunch-Nielsen er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1974 med speciale i bærende konstruktioner. Det var i den efterfølgende ansættelse hos Cowi, at interessen for bygningsfysikken blev lagt, og den kom til at præge hans videre karriere.

Efter en årrække som ansat, bl.a. som udviklingsdirektør hos Isover, startede Tommy Bunch-Nielsen i 1987 sit eget rådgivende ingeniørfirma, Bygge- og Miljøteknik A/S, som han selv var direktør for frem til 2011, hvor han solgte firmaet. Fra 1992 varetog han samtidig posten som sekretariatschef for Tagpapbranchens Oplysningsråd. Her har han været med til at højne kvaliteten af tagkonstruktioner med tagpapdækning ved at forfatte en række anvisninger og vejledninger om emnet.

For et par årtier siden begyndte skimmelsvampe at vise sig som et alvorligt problem i bygninger, og da skimmelsvampe har stor relation til fugtproblemer, var det naturligt for Tommy Bunch-Nielsen at gå ind i arbejdet med undersøgelse og udbedring af bygninger med skimmelsvampe. Dette førte bl.a. til, at han blev medstifter af selskabet Micro Clean A/S.

Byggeforskningen er hjemmebane for Tommy Bunch-Nielsen. Han har siden slutningen af 1970’erne samarbejdet med SBi om en række forsknings- og udviklingsprojekter på det bygningsfysiske område; ofte med udspring i konkrete praktiske problemer i byggeriet. Det har resulteret i udgivelse af en række rapporter, papers og tidsskriftartikler, som er præsenteret ved konferencer i Danmark og udlandet. Desuden har han i mere end 20 år været censor på DTU-BYG og andre ingeniøruddannelser.

I anledning af udnævnelsen holder Tommy Bunch-Nielsen en tiltrædelsesforelæsning med titlen De store isoleringstykkelsers betydning for klimaskærmens fugttekniske funktion. Forelæsningen finder sted torsdag 12. december 2013 kl. 15 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Gæstekantinen. Der vil efterfølgende være en mindre reception.

Alle er velkomne til at overvære forelæsningen.

I øvrigt kan man allerede tirsdag 3. december møde Tommy Bunch-Nielsen på et SBi-kursus om fugt i bygninger.
(Se www.sbi.dk/kurser).

Yderligere oplysning hos forskningschef Niels-Jørgen Aagaard.

Se illustration