To nye bacheloruddannelser med fokus på organisationsudvikling samt innovation og digitalisering inden for det offentlige

Fra september 2014 er det muligt at studere Offentlig Innovation og Digitalisering samt Organisatorisk Læring på Aalborg Universitet.

Lagt online: 10.12.2013

Den nye bacheloruddannelse i Offentlig Innovation og Digitalisering har fokus på at uddanne studerende med særlig kompetence indenfor innovation og digitalisering i den offentlige sektor. Behovet for uddannelsen skyldes primært de stadigt større krav om at effektivisere og nytænke både centrale velfærdsydelser og interne arbejdsgange i den offentlige sektor baseret på sofistikeret anvendelse af informationsteknologi. Uddannelsen giver de studerende viden om, hvordan den offentlige sektor fungerer og ledes, viden om informationsteknologi og digitalisering af velfærdsydelser og arbejdsgange, samt viden om komplekse innovations- og forandringsprocesser.

Læs mere om bacheloruddannelsen i Offentlig Innovation og Digitalisering:
http://www.studieguide.aau.dk/uddannelser/bachelor/96480/

Den nye bacheloruddannelse i Organisatorisk Læring har fokus på alle former for private og offentlige virksomheder, hvor læring og forandringsprocesser er centrale i forhold til bevarelse og udviklingen af disse organisationers konkurrenceevne og effektivitet. Efter endt uddannelse kan de studerende arbejde med alle former for omstillinger og forandringer, som har at gøre med læreprocesser i organisationer, videns anvendelse, innovation, kompetenceudvikling, forankring af viden og læring samt dokumentation af viden og læring i forbindelse med løbende såvel som større organisatoriske forandringer.

Læs mere om bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring:
http://www.studieguide.aau.dk/uddannelser/bachelor/96479/

Yderligere information

Søren Kristiansen, prodekan, Det Samfundsvidenskabelig Fakultet
Tlf. 9940 9606, samf-prodekan@adm.aau.dk

Keld Pedersen, lektor, Institut for Statskundskab, Offentlig Innovation og Digitalisering
Tlf. 9940 8216, keldp@dps.aau.dk

Kenneth Mølbjerg Jørgensen, professor, Institut for Læring og Filosofi, Organisatorisk Læring
Tlf. 9940 9957, kmj@learning.aau.dk