Studerende og overlæge har succes med sundheds-it

Studerende og overlæge har succes med sundheds-it

En medicinstuderende og en sundhedsteknologistuderende fra AAU mødtes for ni måneder siden med en overlæge for at lave en app til patienter, der lider af søvnløshed. Det blev starten til vækstvirksomheden MEDEI ApS, hvis løsninger gør den enkelte borger i stand til at træffe sunde og kvalificerede valg.

Lagt online: 03.12.2013

De fleste virksomheder, der vokser ud af landets universitetsmiljøer, har en lang og svær opstartsfase. Ofte går der flere år, inden de er klar til at fremvise deres første produkt – endsige få deres første kunde.

Men det er ikke tilfældet for Medical Engineering & Informatics, MEDEI, der har lejet sig ind i videnparken NOVI som nabo til Aalborg Universitet. Virksomheden er stiftet af to initiativrige islændinge, Páll Jóhannesson og Jón Ingi Bergsteinsson, sammen med overlæge Jan Ovesen, der er speciallæge i øre-næse- og halssygdomme og akkrediteret specialist i søvnmedicin. Den driftige trio havde allerede deres første ordre i hus – en opgave for KMD – mens Jón og Páll stadig læste på Aalborg Universitet for ni måneder siden.

- En af fordelene ved at bo her i NOVI-bygningen er, at her er plads til, at vi kan vækste. Vi har for eksempel lige ansat to studenter-programmører, forklarer administrerende direktør Páll Jóhannesson, MEDEI.

- Vi har lige lavet en løsning for en svensk klinik, der har behov for at få deres patienter til at udfylde evalueringsskemaer. Skemaerne har hidtil været papirbaserede, og bag efter skulle resultaterne tastes ind i regneark – manuelt. Det er tidskrævende, og der er risiko for fejl. Nu kan patienterne få spørgeskemaet på tablet. Det er nemmere for patienterne – og nemmere for klinikken at trække data ud, fortæller udviklingsdirektør Jan Ovesen, MEDEI – og nævner i forbifarten, at man også er i gang med en løsning omkring styring af en sygehusseng sammen med firmaet Linak A/S.

Beslutningsstøtte til dig og mig

Jan Ovesen var medstifter af Danmarks første Søvnlaboratorium i Glostrup og var siden desuden medstifter af den private klinik Scansleep i København med afdelinger i Aarhus og Aalborg. Han beskæftiger sig stadig med søvnmedicin, men interesserer sig også meget for lægens ændrede rolle i forhold til patienten i informationssamfundet.

Jan Ovesen ønskede at udvikle en app, der gjorde det nemmere for patienter, der lider af søvnløshed, selv at overvåge deres søvnmønster, og i den forbindelse begyndte samarbejdet med Jón, som på det tidspunkt arbejdede som søvntekniker på ScanSleeps afdeling i Aalborg. På det tidspunkt var Jón og Páll i færd med at stifte et selskab.

- Det viste sig, at vi havde fælles visioner: Vi vil gerne skabe løsninger, der gør det muligt for alle borgere – ikke bare patienter, der lider af eksempelvis søvnløshed eller har kroniske sygdom som KOL, hjerteproblemer eller diabetes – at monitorere sig selv og på den måde blive i stand til at træffe mere kvalificerede valg. Vores fokus er ikke sundhedsvæsnet, ikke lægerne – men den enkelte borger, forklarer administrerende direktør Páll Jóhannesson, der er bachelor i industriel medicin og har læst master i Medical Market Access. Både han og Jón Ingi Bergsteinsson, der er cand.polyt. i sundhedsteknologi, har undervejs i deres studietid været tilknyttet forskningsprojekter og har derigennem været i kontakt med virksomheder, der beskæftiger sig med sundhedsteknologiske løsninger.

MEDEI leverede varen

Snakken om at udvikle en app til patienter med søvnløshed førte i marts i år til dannelsen af MEDEI ApS, og allerede fra første dag havde virksomheden en kunde – nemlig KMD. Og lige som det var det gode netværk, der skabte kontakten mellem de tre stiftere, var det også en anbefaling og gode kontakter, der førte KMD og MEDEI sammen.

- Vi er i gang med et markedsmodningsprojekt sammen med to virksomheder, In-JeT og svenske CNet, og her skulle vi bruge en portal, der gør det muligt for testpersonerne, der deltager i projektet, at få adgang til alle deres målinger på lige fod med de sundhedsprofessionelle – og at skrive sundhedsdagbog, skrive aftaler ind i en elektronisk kalender med meget mere. Vi henvendte os til flere virksomheder og til AAU, og her fik vi anbefalet at kontakte Jón og Páll – og da vi kendte Jón fra et tidligere projekt, tog vi kontakt til dem, forklarer forretningsudvikler Bente Jensen, KMD Network Services. Hun fortsætter:

- Vi har fortalt dem om vores ønsker og behov, og de har bare leveret varen – Jón har tryllet og lavet en portal, der er intuitiv, indbydende og let tilgængelig for borgerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med et firma, der forstår vigtigheden af, at portalen bliver udviklet på brugernes præmisser; ikke på hverken programmørernes eller de sundhedsprofessionelles. Vores projekt, TeleCareLink, står og falder med brugeroplevelsen – sådan er det jo!

TeleCareLink er udviklet både til kronikere og til eksempelvis ældre medborgere og fungerer som en slags sundhedsdagbog, hvor man blandt andet kan registrere målinger som blodtryk og vægt – og kan trække grafer og diagrammer ud. Udvalgte borgere i Ballerup, Vallensbæk og Gladsaxe kommuner skal teste portalen og herefter evaluere brugeroplevelsen i slutningen af året.

- Herefter skal vi lave en road map for næste, skridt, når vi ruller løsningen ud. Og her forventer jeg også, at MEDEI er medspiller, slår Bente Jensen fast.

sparer op til vækst

Både Jón Ingi Bergsteinsson og Páll Jóhannesson har lavet speciale ved siden af arbejdet i MEDEI, og først den 29. juni kunne de kalde sig fuldtidsselvstændige.

- Vi har tjent penge fra første dag, så på den måde er vi selvfinansierende. Men vi er meget opmærksomme på at spare op til at kunne vækste, så lige nu lever vi alle tre nærmest af havregrød. Og sådan er det: Det her er en fælles vision, vi er ligeværdige ejere, slår Jan Ovesen fast.

- Visionen er klar: Det er dig, vi har fokus på! Det skal være løsninger, du og jeg kan bruge i vores hverdag, der gør os i stand til at træffe beslutninger omkring vores eget liv og helbred. Og den måde, Jón og jeg har arbejdet på under vores studier, med projektbaseret problemløsning i fællesskab – som er så typisk for AAU – kommer os jo til gode nu, hvor vi skal levere løsninger, der skaber værdi for vores kunder – og i mange tilfælde for vores kunders kunder, påpeger Páll Jóhannesson.

Og app’en til de søvnløse patienter, der startede det hele? Ja, den er stadig undervejs...