Støtte til dansk produktion af bioolie

Støtte til dansk produktion af bioolie

Nyt forskningsprojekt skal gøre Danmark førende inden for produktion af bioolie. Professor Lasse Rosendahl fra Aalborg Universitets Institut for Energiteknik har netop modtaget 21,8 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd til forskning i det alternative brændsel.

Lagt online: 17.12.2013

En central udfordring i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund er at udvikle et alternativt brændsel til transportsektoren, der er ligeså funktionelt som benzin og diesel. Bioolie er en kandidat med stort potentiale, og projektet C3BO - Center for BioOil forsker derfor i, hvordan bioolien effektivt kan produceres, så det kan anvendes direkte af allerede eksisterende forbrændingsmotorer i fly, skibe og tunge køretøjer.

Produktionen af bioolie foregår ved såkaldt hydrotermal konvertering, hvor våde biomasser ved en temperatur på 400oC og et tryk på 300 bar konverteres til en form for bio-råolie uden behov for tilsætning af enzymer og andre forbrugsmaterialer. Processen egner sig særdeles godt til våde biomasser som eksempelvis gylle, spildevandsslam og en lang række andre organiske affaldsstrømme og optager derfor ikke potentielle fødevarer.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, en række udenlandske forskningsinstitutioner i Kina, Norge, Canada og Schweiz samt virksomhederne Steeper Energy og Shell Denmark.

Yderligere oplysninger

  • Professor Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, tlf. 2145 1114.
  • C3BO - Center for BioOlie får 21,8 millioner kroner i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Det samlede budget fra 2014-2017 er på 30 millioner kroner. I projektet indgår fire ph.d.er og fem postdocs.
  • Partnere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Steeper Energy A/S, Shell Denmark, NTNU (Norway), Chinese Academy of Sciences (Kina), CanmetENERGY (Canada), Paul Scherrer Institute (Schweiz).
  • Læs mere om alle de nye bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø.