Søstærk antenneløsning forbedrer satellitkommunikation til havs

Søstærk antenneløsning forbedrer satellitkommunikation til havs

Udviklingen af et nyt kontrolsystem til antenner på skibes satellitudstyr kan give søens folk og deres kontakter på land mindre bøvl med dårlige forbindelser og lave datahastigheder. Danske SpaceComs patenterede antennesystem skal forbedres med idéer til kontrol og stabilisering fra Aalborg Universitet. Resultatet kan bidrage til at bringe virksomheden i Hobro i front på et maritimt marked i forandring og vækst.

Lagt online: 16.12.2013

Store afstande og søgang er et par af modstanderne, når der skal skabes kontakt mellem skibe og land. Satellitter spiller en vigtig rolle i kommunikationen, men det er afgørende, at der er et godt system til at kontrollere antennen på skibet, fortæller lektor og projektleder Mohsen Soltani fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet i Esbjerg:

- Ved marinekommunikation er det vigtigt at spore satellitten ved at dirigere den indbyggede antenne på skibets udstyr i retning mod satellitten og opretholde kontakt med den. I det tilfælde er det af stor betydning, at antennen har et kontrolsystem, der kompenserer for ydre forstyrrelser fra bølgerne og vinden, fortæller han.

Den modstandsdygtige løsning, han skal udvikle i samarbejde med SpaceCom i de kommende godt tre år, skal være både billigere, lettere og mere kompakt end de nuværende alternativer. Samtidig skal den kunne håndtere nye krav om højere overførselshastigheder af data. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal antennen og kontrolsystemet være endnu mere robust og effektivt end i dag, så mængden af fejl reduceres:

Lektor og projektleder Mohsen Soltani, Aalborg Universitet Esbjerg.- Udbyderne af satellitkommunikation bevæger sig i retning mod at lancere en ny generation af højhastigheds bredbåndstjenester, der i forhold til den nuværende teknologi kræver langt højere nøjagtighed i antennens sporing af satellitten. Vores projekt sigter mod test og udvikling af en avanceret styringsteknologi, som gør det nye produkt i stand til at overholde kravene fra den nye generation af satellittjenester, siger Mohsen Soltani.

SpaceCom har 20 års erfaring med udvikling og produktion af tracking-antenner til mobile satellitterminaler. Den videnstunge danske virksomhed sidder i forvejen på 25-30 procent af det maritime marked og op mod 90 procent af markedet for landmobile satellitantenner. Ledelsen forventer, at den nye antenneløsning vil være med til at skabe vækst:

- Forskning og forretning er hinandens afhængige. Projektet bidrager til udvikling af helt nye typer af produkter, og i SpaceCom har vi et begrundet håb om, at det på sigt kan skabe et betragteligt antal nye job som supplement til vores nuværende knapt et halvt hundrede ansatte, siger direktør Peter Nielsen.

Yderligere oplysninger

  • Projektet har et samlet budget på 6 millioner kroner, hvoraf Højteknologifonden bidrager med det halve. Læs mere.
  • Aalborg Universitet, Esbjerg Campus, 6700 Esbjerg, Mohsen Soltani, tlf. 9940 8744.
  • SpaceCom A/S, 9500 Hobro, Johannes Christensen, tlf. 9851 1576.