Skandinavisk forskningsalliance inden for det pædagogiske område

Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), AAU/UCN har indgået en samarbejdsaftale med to stærke pædagogiske forskningsinstitutioner i Norge og Sverige, nemlig SePU (Senter for Praksisrettet Uddanningsforskning) på Høgskolen i Hedmark og RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare) på Högskolan i Borås. Målet er samarbejde inden for det pædagogiske fagområde gennem fælles projekter, forskerudveksling, sampublicering med videre.

Lagt online: 26.11.2013

Professor og leder af LSP, Lars Qvortrup, er begejstret over at et langvarigt samarbejde nu er blevet formaliseret på institutionsniveau.

- Denne samarbejdsaftale mellem tre forskningsmiljøer i Skandinavien giver LSP stærke muligheder for at få nye forskningsprojekter og styrke den videnskabelige publicering. Ligeledes giver det bedre muligheder for de forskere og forskerstuderende, der er knyttet til LSP.

- Gennem samarbejdet får vi adgang til forskning og forskningsmetoder i andre lande. Samtidig sigter vi mod at udvikle fælles projekter mellem institutionerne. Derigennem repræsenterer vi et fælles forskningsmiljø, som stiller os stærkt på den internationale arena.

Konkret vil samarbejdet blandt andet omfatte:

  • Udvikling af fælles FoU-ansøgninger og -projekter
  • Fælles publicering
  • Forskerudveksling
  • Fortsat udgivelse og videreudvikling af tidsskriftet Paideia
  • Fælles konferencer, seminarer og workshops
  • Samarbejde om forskningsbaseret dialog med praksisfeltet i dagtilbud og skoler.

Visionen er at samarbejdet skal bidrage til øget kvalitet i forskning og videnudvikling for praksisfeltet. Det skal styrke den nordiske profil inden for Capacity Building og Knowledge Mobilization i uddannelsessektoren.

Yderligere information

Lars Qvortrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, mobil 27844005

Links