Nye standarder for digital lyd skaber nye forretningsmuligheder

Nye standarder for digital lyd skaber nye forretningsmuligheder

Aktører på tværs af universiteter, private virksomheder og organisationer går sammen i et nyt forskningsprojekt, der skal skabe nye standarder for digital lyd, bedre musikoplevelser og nye digitale forretningsmodeller.

Lagt online: 10.12.2013

Den digitale udvikling, inden for lydteknologi, har i dag mulighed for at producere lyd af hidtil uset høj kvalitet – og til lavere omkostninger end nogensinde før. Men kun de færreste forbrugere får glæde af det, fordi musikoptagelserne i dag ikke udnytter disse teknologiske muligheder. Man kunne derfor med rette spørge om forbrugerne oplever en større nytteværdi af et høj kvalitets musikanlæg til 40.000 kr. til sin stue eller til sin bil, hvis hele afviklingen af musikken sker med samme komprimerede lydkilde, nemlig en smartphone eller tablet, som i dag er den mest brugte musikafspiller.

– Vi står over for en seriøs lydudfordring, udtaler Knud Erik Skouby, Professor og Centerleder for CMI på Aalborg universitet i København, der står i spidsen for det nye forskningsprojekt, ”SoundSenze”, som skal gøre højkvalitetslyd hot.
At flertallet vælger smartphones frem for surround sound er ifølge professoren med til at påvirke kvaliteten af de musikoptagelser, der produceres; for hvorfor producere god, dynamisk lyd, når den i sidste ende ”vrides” igennem et par plastikhøjtalere?

Det er Center for Mobil og trådløs kommunikation (CMI) på Aalborg Universitet i København, Danmarks Rockmuseum, Gramex, Steinway Lyngdorf og TC Group, der er parterne bag forskningsprojektet, der skal forsøge at bremse den negative lydspiral og få både forbrugere, lyd- og musikbranchen samt telebranchen til at interessere sig for udvikling af højkvalitetslyd. Vi tror på, at der er et marked og ligger nogle kommercielle potentialer i udvikling af højkvalitetslyd til afvikling i det digitale miljø, men det kræver blandt andet, at forbrugerne får øjnene op for de store musikoplevelser og at distributører af musiktjenester også kan se en forretning, de potentielt set går glip af, udtaler Knud Erik Skouby.

Projektet er et forprojekt, der i første omgang skal kortlægge de tekniske, økonomiske og kunstneriske muligheder, der er i forbindelse med udviklingen af fremtidens lydstandarder. Udover at gennemføre en end-to-end analyse, forventer parterne bag projektet at kunne introducere nogle nye bud på lydstandarder, der fremover gør det muligt for forbrugere og udbydere at vælge forskellige kvalitetesniveauer af den ”samme” musikoplevelse.

”Siden introduktionen ad CD formatet i 1982 har musikbranchen undladt at udnytte de enorme tekniske fremskridt der er sket indenfor digital teknologi. På TV er der jo sket en forbedring til HD med meget større opløsning. Den samme udvikling er ikke sket indenfor musik, tvært imod. Det er på høje tid, at der nu åbnes for etablering af nye standarder der kan give forbrugerne en bedre lydoplevelse. Hvis vi når i mål med projektet vil ALLE musikforbrugere opleve markant bedre lyd, uanset om det er fra IPOD, I Bilen eller hjemme på et Stereoanlæg” udtaler grundlægger af Steinway Lyngdorf, Peter Lyngdorf.

”Vi ser dette nye samarbejde imellem universiteter og private aktører som en ny måde at tænke forretningsudvikling på i musikbranchen siger adm. dir. John R. Kristensen, Gramex. Vi skal ikke kun skære os ud af krisen i musikindustrien, men derimod øge toplinjen; det gør vi blandt andet ved at skabe nye innovative produkter og tjenester. Dertil kommer, at vi med dette forsknings- og forretningssamarbejde ønsker at bygge bro på tværs af nye aktører og brancher; det har vist sig, at vi langt fra har udnyttet de synergier, der er potentiale til imellem fx dem, som producerer HI-FI udstyr og dem, som ”fylder” indhold i anlægget; men det vil et tættere samarbejde kunne rette op på afslutter John Kristensen

”Lyd er både kunstart, kulturarv og musik, og den teknologiske udvikling har indflydelse, på hvordan musikforbrugeren møder og lytter til musikken: fra radioen, pladespilleren, spolebåndoptageren til den bærbare musik i walkman’en, discman’en og de 20 millioner musiknumre vi i dag har liggende på mobilen i lommen siger vicedir. Lena Bruun Jensen, Danmarks Rockmuseum. Denne historiske udvikling skal Danmarks Rockmuseum sætte fokus på, og det er derfor naturligt for os at gå ind i et projekt, som har lytteoplevelsen i centrum – hvad enten det er igennem hovedtelefoner, smartphones, livekoncerten eller på det kommende rockmuseum afslutter Lena Bruun Jensen.

Og TC Electronics grundlægger Kim Rishøj ser store muligheder i projektet:
”Vi får som forbrugere slet ikke den oplevelse som vi egentlig kan få i formidlet lyd idag og det vil vi meget gerne hjælpe med at gøre bedre. Step 1 er at sikre at godt produceret lyd rent faktisk kan komme frem til brugerne uden at tage for meget skade undervejs. – Det lyder paradoksalt at der teknisk set kan formidles bedre lyd end nogensinde før via digitale medier og såmænd også de traditionelle radio & tv kanaler; men denne plads til bedre lyd udnyttes slet ikke. Lyd bliver f.eks. klemt i forsøg på at lyde så højt som reklamerne og vi lider alle under det – indtil nogen objektivt viser mere rigtige veje. Der bliver nu sat fokus på at få gjort noget ved paradokserne. Et stærkt team i projektet med høj kommitment på at synliggøre udfordringerne og anvise veje til konkrete løsninger vil komme både den danske lyd industri og os alle, der en gang imellem hører f.x. musik, til gavn.


Om SoundSenze projektet

SoundSenze projektet er finansieret og etableret i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd samt Infinit – innovationsnetværk for informationsteknologi.
Læs mere om SoundSenze projektet på: www.soundsenze.com

Innovationsnetværket Dansk Lyd fungerer som samlingspunkt for forskningsmiljøer, virksomheder og professionelle inden for lydteknologi. Netværket gennemfører projekter, matchmaking og videndeling med det formål at fremme innovation inden for lydteknologi.
Læs mere om netværket: www.lydteknologi.dk

InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet mellem forskere og virksomheder. InfinITs opgaver er at skabe synergier ved at føre de to parter tættere sammen om innovative it-projekter.
Læs mere om Infinit her: www.infinit.dk

Projektets partnere

Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til

Projektkoordinator Katja Kristensen, katja@cmi.aau.dk; tlf.: 9940 3665
Prof Knud Erik Skouby; skouby@cmi.aau.dk