Nye materialer giver mere effektiv energiudnyttelse

Nye materialer giver mere effektiv energiudnyttelse

Udvikling af nye halvledermaterialer kan give mere effektiv energiudnyttelse i elektriske systemer. Professor Kjeld Pedersen fra Aalborg Universitets Institut for Fysik får 23,7 millioner kroner af Det Strategiske Forskningsråd til forskning i højeffektive halvledere, som anvendes til effektiv styring af strøm i eksempelvis elkøretøjer og solcelleanlæg.

Lagt online: 17.12.2013

Om få årtier forventes det, at 70 % af det globale energiforbrug omsættes gennem elektriske anlæg. Udviklingen er især drevet af overgangen til eldrevet transport og fokus på vedvarende energikilder. Det stiller store krav til effektiviteten af halvlederes egenskaber, og dermed til det materiale, der styrer strømmen i elektronik.

Professor og institutleder Kjeld Pedersen, Institut for Fysik, AAU.Galiumnitrid fremstillet på siliciumskiver er en ny type halvleder, som allerede nu har vist et stort potentiale for effektivisering af energisystemer. Formålet med projektet SEMPEL - Semiconductor materials for power electronics er derfor netop at skabe en platform for udvikling af nye silicium-galiumnitrid baserede komponenter til elektronik med højere effektivitet og større pålidelighed end tidligere anlæg. Platformen skabes i et samarbejde mellem Aalborg og Aarhus Universitet og med virksomheden Topsil Semiconductor Materials, der står for en betydelig del af verdensmarkedet for silicium. Endvidere deltager tre internationale universiteter fra Holland, Polen og USA.

Yderligere oplysninger

  • Professor Kjeld Pedersen, Institut for Fysik, Aalborg Universitet, tlf. 9940 9220.
  • Projektet SEMPEL om Halvledermaterialer til effektelektronik får 23,6 millioner kroner i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Det samlede budget er på 29,3 millioner kroner i perioden fra 2014-2019. I projektet indgår tre ph.d.er og to postdocs.
  • Partnere: Aalborg Universitet,Aarhus Universitet,Topsil Semiconductor Materials A/S, North Carolina State University, Delft University of Technology, Institute of Electronic Materials Technology.
  • Læs mere om alle de nye bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø.