Morgengry for nordjysk beskæftigelse?

Konjunkturudviklingen 3.kvartal 2013 – 4.kvartal 2013: Denne konjunkturmåling viser, at mens de seneste kvartalers positive signaler med hensyn til ordreindgang og produktion ikke gav væsentligt udslag i beskæftigelsen, så er der nu tegn på, at der også sker noget på denne front i de nordjyske virksomheder. Beskæftigelsesudviklingen i 3.kvartal viser således et positivt nettotal på 12, noget over hvad virksomhederne i sidste måling forventede (5). Meldingerne fra de nordjyske virksomheder er i overensstemmelse med andre konjunkturmålinger. Denne gang er der endvidere relativt store regionale og branchemæssige forskelle.

Lagt online: 05.11.2013

Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet har i samarbejde med Vækstforum Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland, og Spar Nord Fonden offentliggjort et nyt Nordjysk Konjunkturbarometer. Analysen tager temperaturen på det nordjyske erhvervsliv ud fra virksomhedernes meldinger om den faktiske udvikling i 3. kvartal 2013 og deres forventninger til 4. kvartal 2013.

Den faktiske udvikling i 3. kvartal kom stort set til at modsvare de forventninger virksomhederne havde givet udtryk for i den forrige måling, som det fremgår af nedenstående tabel. Den samlede indikator gav et nettotal på 12 for den faktiske udvikling i 3. kvartal mod et forventet nettotal på 18. Den største forskel mellem forventninger og faktisk udvikling relaterer sig til virksomhedernes resultat. Her blev virksomhedernes forventninger ikke helt indfriede, idet nettotallet for forventningerne var 21, men kun 9 for den faktiske udvikling.

Den lettere optimistiske overskrift ovenfor bæres desuden af positive nettotal omkring de 20 for produktion, ordreindgang, eksport og resultat, jf. nedenstående tabel. Disse tal skal ses på baggrund af marginalt nedjusterede vækstskøn for den danske økonomi som helhed. Nedjusteringen skyldes bl.a. et fald i eksporten, som også reflekteret i de nordjyske virksomheders meldinger om eksportudviklingen i 3.kvartal. Det er derfor positivt, at de nordjyske virksomheder her fastholder et lettere optimistisk syn ind i 4. kvartal. Den samlede indikator for forventningerne har nu i tre kvartaler i træk været på den pænt positive side. Vi skal tilbage til 2011 for at finde tilsvarende positive forventninger.

De positive nettotal tyder på, at den nordjyske beskæftigelse vil vokse. Den sæsonkorrigerede udvikling i nettotallene for den faktiske og forventede beskæftigelse viser da også en stigende tendens, jf. figur 3 neden for. Spørgsmål er imidlertid, hvor væksten skal komme fra. Eksporten har i perioder kunnet holde hånden under den nordjyske beskæftigelse, men det vil formentlig kræve mere gang i den indenlandske efterspørgsel, førend at der kan komme en væsentlig og længerevarende beskæftigelsesvækst. De største forventninger til beskæftigelsen i 4. kvartal findes i industrien med et nettotal på 10. I de enkelte regioner inden for Nordjylland er der ret forskellig udvikling. Der er tegn på at Hjørring er inde i en positiv udvikling, mens det negative yderpunkt er Thisted.

Forventningerne til 4. kvartal er på niveau med 3. kvartal. Tallet for den samlede indikator for forventningerne til 4. kvartal lander på 15. Det er tredje kvartal i træk at nettotallet lander på dette niveau, hvilket som nævnt ovenfor bidrager til at indikere, at der er optimisme at spore blandt de nordjyske virksomheder. Der tilbagestår dog stadig et indtryk af økonomisk ”status quo”, der har præget de seneste par målinger, selvom der er tegn i denne måling på et vendepunkt. Den samme tendens kan genfindes i landsdækkende konjunkturbarometre. I Dansk Industris konjunkturindikator beskrives den samlede konjunkturindikator som ”svagt positiv”. Forventningerne til beskæftigelsen i 4. kvartal er dog svagt negative (se Dansk Industri: Indsigt - september 2013). I Beskæftigelsesregion Nordjyllands prognose for beskæftigelsen (baseret på Økonomiministeriets beregninger) peger man på stort set uændret niveau gennem 2013, men med tendens til stigning gennem 2014 (Arbejdsmarkedsoverblik 2.halvår 2013).

Nettotal i procent – Forventet udvikling i 4. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2013 og faktisk udvikling i 1.kvartal 2013 ift. 4. kvartal 2012.

 ProduktionOrdreindgangBeskæftigelseEksportResultatSalgspriserInvesteringerSamlet indikator
Forventet udv. 4.kv 2013202052013-5-215
Faktisk udv. 3.kv 201317111269-12212
Forventet udv. 3.kv 20132322522210x18
Faktisk udv. 2.kv 2013262072218-8x18
Forventet udv. 2.kv 20132321129196x16
Faktisk udv. 1.kv 201362-613-5-4x-1
Note: Nettotallet er forskellen mellem andelen af virksomheder der venter fremgang og andelen der forventer tilbagegang. Den samlede indikator er en sammenvejning af produktion, ordreindgang, beskæftigelse og resultat. 

Kommentar fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

- Positive forventninger samlet set tre kvartaler i træk burde kunne give tro på en forestående opgang for beskæftigelsen. Tegn på arbejdskraftmangel i bygge- og anlægsbranchen understøtter dette. Det store spørgsmål er imidlertid, hvornår forbrugerne giver slip på krisebevidstheden og øger forbruget, så den indenlandske efterspørgsel for alvor kan begynde at trække beskæftigelsen op, udtaler arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Kommentar fra Vækstforum Nordjylland

- Det er meget positivt med de nye tegn på fremgang i beskæftigelsen, og forhåbentlig vil de næste måneder igen vise, at virksomhederne er lidt for forsigtige i deres forudsigelser. På den ene side ved vi godt, at fornuften og tilpasningsevnen i de nordjyske virksomheder har båret os mere smertefrit gennem krisen end mange andre. Men samtidig håber vi, at vi nu har set et gennembrud, og at virksomhederne tør slippe bremsen og øge beskæftigelsen til gavn for væksten i Nordjylland, siger Ulla Astman, formand for Vækstforum Nordjylland.

Nordjysk Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometeret er baseret på svar fra rundspørge til et panel på 1200 virksomheder. I denne runde indgår svar fra 265 virksomheder. Barometeret er muliggjort gennem finansiering fra det nordjyske Vækstforum, Aalborg Universitet og Spar Nord Fonden. Dataindsamling og bearbejdning foretages af en gruppe forskere tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Læs mere om Nordjysk Konjunkturbarometer: www.njk.aau.dk

Kontaktpersoner

Ulla Astman
Formand for Vækstforum Nordjylland
tlf. 72 57 70 01

Jørgen Stamhus
Arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
tlf. 99 40 81 89

Henning Christensen
Afdelingschef for Regional Udvikling i Region Nordjylland og leder af Vækstforum Nordjyllands sekretariat
tlf. 22 26 92 08

Jesper Lindgaard Christensen
Lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet
tlf. 99 40 82 61