Mikroorganismer bag effektiv og stabil produktion af biogas

Mikroorganismer bag effektiv og stabil produktion af biogas

Bedre forståelse af mikroorganismer skal give effektiv og stabil produktion af biogas. Professor Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitets Institut for Kemi og Bioteknologi modtager 23,2 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd til forskning på området i samarbejde med både danske og internationale partnere.

Lagt online: 17.12.2013

- Regeringens mål om en væsentlig udbygning af biogasproduktionen i Danmark de kommende år er meget ambitiøse og kan kun gennemføres med en øget viden om de involverede “arbejdsheste” - de mikrobielle samfund. Vi skal vide hvilke bakterier der er involveret, hvad de laver og hvordan vi kan styre dem, forklarer Per Halkjær Nielsen.

Der findes en lang række kilder til biogas (metan). Især husdyrgødning, fødevareaffald, rester af plantebiomasse og spildevandsslam er ofte anvendt. Produktion af biogas er en mikrobiologisk proces, så det er afgørende for en øget udbygning af biogasproduktionen, at man har et godt kendskab til og kan kontrollere de mikrobiologiske processer. I et samarbejde mellem en række danske og udenlandske universiteter, virksomheder og et GTS-Institut vil projektet NomiGas (Novel microbiological platform for optimization of biogas production) med udgangspunkt i erfaringer fra danske, svenske og australske biogasanlæg forske i mikrobielle samfunds sammensætning og forskellige arters genomer samt undersøge mulige indikatororganismer. Samtidig vil projektet forske i forskellige innovative teknologier til forbehandling for at effektivere metan-produktionen.

- Vi vil bruge de nyeste molekylærbiologiske metoder til at afdække bakteriesamfundenes arvemasse - og ud fra det kan vi forudsige. hvem der gør hvad, og hvorledes biogasproduktionen kan optimeres, siger professor Per Halkjær Nielsen.

Yderligere oplysninger

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet, tlf. 9940 8503
  • Projektet NomiGas om en ny mikrobiologisk platform for optimering af biogasproduktion får 23,2 millioner kroner i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. Det samlede budget er på 30,5 millioner kroner i perioden 2014-2017. I projektet indgår fire ph.d.er og tre postdocs.
  • Partnere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Dansk Teknologisk Institut, Lund Universitet, Krüger A/S, Helmholtz Centre for Environmental Research,Advanced Water Management Centre, University of Vienna, Maabjerg Bioenergy, Billund Vand, Primozone Production AB.
  • Læs mere om alle de nye bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø.