Entreprenørskab i højsædet på Aalborg Universitet

I fremtiden skal Danmarks konkurrenceevne fastholdes gennem innovation og vækstiværksættere, så vi får mest ud af globaliseringen. Vi skal være blandt de bedste lande i verden til at udvikle, producere og markedsføre nye varer og tjenesteydelser, for at vi stadig kan kalde os et af verdens rigeste lande. Sådan lyder regeringens strategi for uddannelse i entreprenørskab, som samtidig har oprettet en fond, der samler indsatsen.

Lagt online: 11.11.2013

Væsentligt flere elever og studerende skal have undervisning i entreprenørskab, således Danmark uddanner initiativrige og nytænkende individer, der kan omsætte ideer og viden til værdi. Regeringens vision er bl.a. at udvikle studerendes evne til at handle entreprenørielt og skabe flere nye virksomheder med vækstpotentiale.

Derfor har Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet (AAU) taget opfordringen op, og udbyder nu et nyt tværgående kursus i netop entreprenørskab, kaldet ”New Venture Creation” (NVC).

- Grundlaget for NVC bygger på forskning i entreprenørskab, som viser, at processen ikke kan tillæres ved traditionelle - og ofte udelukkende teoretisk baserede - former for undervisning alene, men derimod skal sidestilles med en learning-by-doing erfaringsdannelse hos de studerende. Fuld læring skal opnås ved at løse praktiske problemer, hvor den eksperimentelle viden udvikles, og det tror vi på bedst gøres ved, at den studerende prøver det på egen hånd, siger Christian Nielsen, daglig leder af AAU’s forskningscenter i forretningsmodeller, CREBS.

Den nye aktionsbaseret pædagogiske tilgang gør altså op med den måde den traditionelle undervisning i entreprenørskab foregår på i Danmark. De studerende vil ikke blot blive introduceret for teorier og metoder, men får samtidig mulighed for at afprøve dem i praksis i et sideløbende semesterprojekt, hvor de studerende gennemgår den entreprenørielle proces med at opstarte en ny virksomhed. De skal arbejde med kreativ idégenerering, innovativ idéudvikling og entreprenøriel forretningsudvikling for til sidst, at placere den værdiskabelse virsomheden repræsenterer, i en stærk forretningsmodel. Således skabes der læring gennem entrprenørskab – og ikke kun læring om entreprenørskab. Der hives aktører ind fra det virkelige erhvervsliv, så de studerende kan få inspiration og samtidig sparre med rigtige iværksættere, og derved få praktisk viden om det at starte egen virksomhed.

- I Aalborg har vi en stærk tradition for at kombinere projektarbejde med rigtige virksomheder og tilmed opfordre de studerende til at springe ud i livet som iværksætter, fortæller Christian Nielsen og fortsætter: Vi vil gerne give den nuværende undervisning i entreprenørskab og virksomhedsopsart en stærkere kommerciel og forretningsmæssig forankring i både undervisningen og forskningsmiljøerne, og med NVC ligger forankringen i AAU’s forskningscenter; Business Model Design Center, også kaldet CREBS. At starte egen virksomhed og lære at udforme en forretningsmodel, er ikke noget man gør på en uge eller en weekend. Det kræver hårdt arbejde over en lang periode. Derfor er NVC et helt semester, som er åben for alle studieretninger på kandidatniveau i Aalborg, uanset om man har en virksomhedsidé eller ej.

Netop den tværfaglige involvering, men også den internationale tilgang og studenterinvolveringen, har bevirket at Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har fået øjnene op for AAU’s nye kursus. De støtter udvikling og videreudvikling af kurser og uddannelser inden for de videregående uddannelser i Danmark, og har netop støttet det nye entreprenørskabskursus på AAU med 150.000,- til videreudvikling af New Venture Creation.

- Det er et stort skulderklap vi har fået fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise. Det fortæller os, at vi har fat i noget af det rigtige for at vi kan uddanne nye initiativrige iværksættere. Og her taler vi ikke kun regionalt men også internationalt, siger Christian Nielsen.

Han håber, at uddannelsen vil give flere unge mennesker bedre vilkår for at opdage og udnytte mulighederne i markedet, samt drive innovationsprocesser i eksisterende organisationer. Dette kan medvirke til øget vækst og velstand i det danske samfundet, således vi kan forblive et af verdens rigeste lande – og på den måde leve af at være innovative og entreprenante i fremtiden.

For mere information kontakt