Elektronisk væg skal forbedre ældres livskvalitet

Elektronisk væg skal forbedre ældres livskvalitet

Et EU-forskningsprojekt med 13 internationale partnere og et budget på over 65 millioner kroner skal i løbet af de næste tre år udvikle en elektronisk væg, som kan hjælpe alderssvækkede borgere til større selvstændighed og øget livskvalitet i hjemmet. eWALL-projektet bliver ledet af forskere fra Aalborg Universitet, som i denne uge har inviteret de udenlandske kolleger til fælles startmøde.

Lagt online: 07.11.2013

Ambitionen med eWALL-projektet er at udvikle en interaktiv elektronisk enhed til montering på væggen, som hjælper ældre brugere med at have en aktiv alderdom med størst mulig selvstændighed. Elektronikken på væggen vil sammen med den bagvedliggende infrastruktur muliggøre løbende kommunikation med alle grene af sundhedssystemet, så seniorerne kan føle sig mere trygge i eget hjem, selv om de har brug for behandling eller rehabilitering efter sygdom.

Et vigtigt mål er at gøre systemet i stand til at indrette sig efter den enkeltes behov. Hjerte- og lungelidelser, reduceret muskelfunktion og nedsat kontrol over bevægelserne er nogle af de fysiske skavanker, ældre borgere kan trækkes med, og som øger risikoen i hjemmet. Dertil kommer svigtende hukommelse, dårlig orienteringssans og en nedsat evne til at håndtere komplekse situationer. Eller tilfælde af mild demens, som kan kræve konstant støtte fra sundhedspersonale.

- Kroniske lidelser kan blive forstærkede og mere komplekse med alderen, og det gør dem vanskelige at håndtere. De truer den enkeltes muligheder for at leve et selvstændigt liv, og samtidig er de en voksende udfordring for sundhedssektoren overalt i verden, fordi der bliver flere ældre. eWALL-projektet skal forsøge at tackle udfordringerne for ældre med kroniske sygdomme ved at udvikle en billig og let-installerbar præfabrikeret løsning, som kan monteres på en eksisterende væg. Den skal inkludere alle de informationsteknologiske værktøjer, som kræves for at give den ældre borger adgang til relevante tjenester, forklarer professor Ramjee Prasad fra Aalborg Universitets Center for TeleInfrastruktur, som er koordinator for det store EU-projekt.

Han peger på, at antallet af patienter med demens vil vokse med 40 procent i løbet af de kommende 20 år ifølge et konservativt skøn fra World Alzheimer Report. Et andet eksempel er lungesygdommen KOL, som i øjeblikket vurderes til at være den fjerde mest almindelige dødsårsag på verdensplan, og som ventes at være den tredje mest almindelige i 2020. eWALL skal tilbyde hjælp til patienter med begge lidelser.

Demonstration i stor skala

Projektet vil udføre tværfaglig forskning, og der skal gennemføres en demonstration i stor skala, som underbygger konceptet med faktiske erfaringer vedrørende tekniske, brugerrelaterede og juridiske forhold. Løsningens betydning for de ældre brugeres livskvalitet skal måles, og der vil blive gennemført socio-økonomiske studier, som kan danne baggrund for anbefalinger til den sundhedssektor, der forhåbentlig på sigt kan udnytte mulighederne i de nationale sundhedssystemer.

- eWALL skal være et fyrtårnsprojekt i EU, som viser hvordan fælles forskning og udvikling kan føre til håndgribelige resultater, der giver forøget livskvalitet og tilfører værdi til samfundet, siger koordinator Ramjee Prasad.

Partnere

Konsortiet bag eWALL tæller 13 partnere fra 12 lande: Aalborg Universitet, Hewlett Packard, Ericsson Tesla, Cure, San Raffaele, Roessingh Research and Development, Stelar Security Technology Law Research, Athens Information Technology, University Politehnica of Bucharest, Ss. Cyril and Methodius University, University of Montenegro, Technical University of Sofia og University of Zagreb.

eWALL målsætninger og bidrag til det europæiske samfund

• At gøre det muligt for ældre med eller uden kognitive problemer at leve et selvstændigt, normalt og socialt liv.
• At gøre det muligt for pårørende til de ældre at give dem den nødvendige pleje på en værdig måde uden at invadere deres liv.
• At gøre det muligt for professionelt plejepersonale og relevante organisationer at være mere effektive i deres arbejde og have en tættere relation med flere personer, som har brug for dem.

Yderligere oplysninger

• Professor Ramjee Prasad (koordinator), Aalborg Universitet, tlf. 9940 8885 (sekretær).
• Lektor Sofoklis Kyriazakos, Aalborg Universitet, tlf. 9940 8695 (sekretær).
• Videnskabsjournalist Carsten Nielsen, Aalborg Universitet, mobil 2340 6554.