Cirkustelt kollapsede, fordi teltpælene ikke kunne holde i den bløde jord

Årsagen til at et cirkustelt kollapsede den 21. juni 2013 ved Kalundborg var, at teltpælene, der holder bardunerne, stod i blød jord og dermed ikke kunne modstå en kraftig vind fra det åbne vand. Vinden var ikke kraftigere, end hvad man kan forvente af dansk sommervejr.

Lagt online: 14.11.2013

Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, hvor forskere har undersøgt årsagerne til kollapset. Forskerne pointerer, at undersøgelsen forholder sig til de faktiske omstændigheder og må ikke forveksles med en egentlig sikkerhedsmæssig vurdering.


Overholdt ikke sikkerhedsbestemmelserne

”Med den måde teltet er udformet og forankret på, må det ifølge myndighederne af sikkerhedsmæssige årsager kun slås op og bruges, inden for visse kombinationer af vind- og jordbundsforhold. Vindforholdene den pågældende dag lå inden for normalområdet for en sommerdag i Danmark. Det var kombinationen af jordbundsforhold og vindstyrke, der ikke opfyldte de samlede sikkerhedskrav”, siger seniorrådgiver Erik Steen Pedersen, der sammen med forskningschef Niels-Jørgen Aagaard har lavet undersøgelsen.

Før teltet blev slået op, blev der ikke foretaget en eftervisning af forankringernes styrke- og deformationsforhold.

Vinden var kraftig den dag, men ikke udsædvanlig. Usædvanlig var til gengæld teltets placering. Det stod med en langside mod vinden fra det åbne vand, og det gjorde, at vinden pressede så meget på teltet, at pælene gav efter. Da teltet lagde sig ned, kom teltdugen formentlig i kontakt med sceneopbygningen og blev revet i stykker.

I undersøgelsen er det kommet frem, at der ikke forelå en vejledning i, hvordan teltet skulle opstilles i forhold til tilladelige vindhastigheder i afhængighed af jordbundsforholdene. Dertil kommer, at forskernes gennemgang af leverandørens beregninger med den aktuelle vindbelastning viser, at sikkerheden ikke var tilstrækkelig med de aktuelle forankringsstyrker.

Der forelå ved tidspunktet for opstilling og brug af cirkusteltet ingen dokumentation af teltets bærende konstruktioner i henhold til danske regler. Og der forelå heller ingen instruks for teltets opstilling eller kontrol af forankringernes bæreevne.

Undersøgelsen er finansieret af Energistyrelsen.

Se hele undersøgelsen i rapporten Kollaps af cirkustelt ved Kalundborg på www.sbi.dk/cirkustelt.

Yderligere oplysning hos seniorrådgiver Erik Steen Pedersen og forskningschef Niels-Jørgen Aagaard.