Virkelige problemer er herlige

Undervisningen på Aalborg Universitet er ikke ”bare” teori i lange baner. Her handler det om at finde løsninger på problemer fra virkelighedens verden og det fra første dag. Det oplevede tre grupper af studerende på Institut for Mekanik og Produktion for nylig, da de mødte frem til projektopstart. Grupperne vil lave projekt om gokarts, og derfor var der fra instituttets side truffet aftale med importøren Jonny Johnsen, så de studerende nu har fået stillet en professionel gokart til rådighed, og de har mulighed for at spørge en tidligere verdensmester i gokart til råds.

Lagt online: 05.11.2012

Ideen er, at de studerende helt fra start i deres uddannelse føler, at dét, som de beskæftiger sig med, har med virkelige problemstillinger at gøre, og når virksomheder siger ja til at deltage, så bliver det mere virkeligt og håndgribeligt.

Institut for Mekanik og Produktion (M-tech) har også kontakt til Italien, hvor det er lykkedes at få den internationale producent af og tidligere verdensmester i gokart, danskeren Jørn Haase, til at bakke op om ideen. Universitetet har blandt andet truffet aftale med Jørn Haase om, at de studerende godt via deres vejledere og importør må kontakte ham med konkrete spørgsmål vedrørende deres projekter.

Med denne begyndelse på deres uddannelse er det for de unge samtidig starten på det klassiske gruppearbejde, der kommer til at gå som en rød tråd fra dette første semester på deres bacheloruddannelse og lige indtil 10. semester, når mange slutter som kandidater. På AAU er det også på anden vis lidt anderledes end mange andre steder, idet alle studerende ikke blot er medlemmer af en gruppe, de har også har et grupperum til deres egen disposition. Et faktum som mange efterfølgende fremhæver i samme åndedrag, som de nævner selve gruppearbejdet og den problembaserede læring.

Den virkelige verden

Hensigten med projektopstarten er ifølge vejleder, lektor Jens Christian Rauhe fra M-Tech blevet opnået:

- Vi fik jo mødt de studerende med præcis dén form for udfordringer, som kendetegner os her på M-Tech. Og fik dem gjort det klart, at vi her uddanner dem til at løse de udfordringer, som de møder i den virkelige verden. De unge kommer fra dag ét til at arbejde med virkelige problemstillinger. Og jeg er helt sikker på, at de tog budskabet til sig, da vi fortalte om vores samarbejde med erhvervslivet, hvor de her studerende altså valgte at arbejde med en gokart, fortæller Jens Christian Rauhe.

De nye studerende oplever ikke blot støtten direkte fra erhvervslivet, deres kyndige vejledere har også mange gode erhvervsmæssige kontakter. Eksempelvis har adjunkt ph.d. Søren Tommerup for kort tid siden forsvaret sit ph.d.-projekt, som har vakt interesse hos to tyske bilfabrikker. Ind imellem sin opgave som vejleder for de nye studerende vil Søren Tommerup i samarbejde med kolleger fra forskergruppen på AAU, aflægge besøg hos BMW og Daimler, hvor man vil diskutere mulighederne for at indlede et samarbejde med den tyske bilindustri.

Uddannelse med perspektiv

- Selvfølgelig er det med til at give noget ekstra dynamik i vores undervisning, at vi her på instituttet har nogle gode referencer pga. vores forskning og kontakt til f.eks. nogle fabrikker for berømte bilmærker. På samme måde har en tidligere verdensmester og nuværende producent af en af de bedste gokarts i verden også nogle spændende og relevante informationer og erfaringer, som vi er meget glade for at kunne bruge i undervisningen. Det kan ofte være med til at anskueliggøre ting, når man kan drage paralleller direkte ud til sådan, som det foregår i det virkelige liv, siger Søren Tommerup.

Mens mødet med den håndgribelige støtte fra erhvervslivet og den professionelle del af sportens verden er et klart udtryk for erhvervslivets konkrete interesse i de unge, som læser til ingeniør på M-Tech, så er det jo netop det samme erhvervsliv, som der engang i fremtiden stiller krav til de samme unge, men da vil det være som potentielle arbejdsgivere.

- Man skal selvfølgelig forstå, at det ikke altid er sjov og ballade at studere på M-Tech, men at det også kræver en indsats fra den studerende. Når de starter herude så kan vi godt lide at gøre noget ekstra ud at motivere dem, så de kommer godt i gang med deres studier. En af de ting, vi ofte fortæller dem, er, at ALT kan lade sige gøre, indtil det modsatte er bevist. Og det giver de unge en fantastisk mulighed for at tænke innovativt og ud af boksen og at gøre det på både godt og ondt. Vi lader vore studerende prøve at løse forskellige problemstillinger UDEN at vide på forhånd, om de kan løse problemet. Jo længere de kommer i deres studie og jo mere viden de får, jo bedre løsninger kan de præstere, siger Jens Christian Rauhe.

Bliver det aldrig for uoverskueligt?

- Nej, det gør det ikke. Det er vigtigt, at de studerende udfordres, fordi udfordringer jo er helt afgørende for deres motivation. Og så øger det samtidig deres interesse for selvstændigt at opsøge ny viden. Som vejleder er det vigtigt at sikre, at de bliver på sporet og kommer frem til en fornuftig løsning, slutter Jens Christian Rauhe.

Yderligere oplysninger:

Jens Christian Rauhe
Vejleder, lektor Institut for Mekanik og Produktion
Telefon 9940 9329
jmr@m-tech.aau.dk
Sekretær 9940 9303