Succesfuldt samarbejde med Viborg Kommune fortsætter

Viborg Kommune og Aalborg Universitet har begge haft så stor glæde af det hidtidige samarbejde, at parterne har indgået en ny to-årig samarbejdsaftale. Dermed fortsætter bestræbelserne på at sikre videnoverførsel og samarbejde mellem universitetets højt specialiserede videnmiljøer og virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer i Viborg Kommune til udgangen af 2014.

Lagt online: 17.12.2012

Samarbejdet mellem Viborg Kommune og Aalborg Universitet foregår på flere områder. I relation til erhvervslivet betyder samarbejdet, at lokale virksomheder får adgang til at deltage i de mange virksomhedsrettede arrangementer, der afholdes på Aalborg Universitet. Samtidig er der gennemført en række virksomhedsrettede aktiviteter i Viborg og omegn.

Et par eksempler på virksomhedsrettede aktiviteter:

• "Tour de Viborg", der er afholdt to gange: Her besøger 30-40 studerende fra universitetet lokale virksomheder med henblik på at etablere samarbejde omkring udviklingsprojekter og praktikophold.
• Flere specialiserede virksomhedsforløb, hvor virksomheder får sparring om udviklingsopgaver og strategi.
• Bredere lokale viden-arrangementer, hvor repræsentanter fra AAU har været oplægsholdere.
• Aalborg Universitet indgår i flere projekter sammen med Viborg Kommune. Senest er der indgået aftale om, at Aalborg Universitet tilknytter to forskere til Viborg Kommunes nye innovationsindsats.

Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen uddyber:

- Vi er rigtig glade for samarbejdet. De første to år har vi fået afprøvet mange spændende ideer, og der er gennemført mange vellykkede arrangementer, der har bidraget til at bygge bro mellem forskere, studerende og virksomheder. For mig at se er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at udvikle dette samarbejde, da det giver vores virksomheder adgang til viden og kompetencer, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig giver det de studerende i Aalborg et kendskab til virksomhederne her, og forhåbentligt nogle gode oplevelser, der gør, at de vil tale positivt om Viborg Kommune. I bedste fald at de bliver motiverede for at finde job eller at starte virksomhed her, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, er også godt tilfreds med det hidtidige samarbejde:

- Samarbejdet med Viborg Kommune har store perspektiver. Det skyldes bl.a., at vi både samarbejder om erhvervsfremmetiltag, kommunale projekter og uddannelsesrelaterede projekter. Den brede tilgang er interessant for os, da den betyder, at mange fagområder, mange forskere og mange studerende får gavn af samarbejdet. Eksempelvis har vi etableret et godt samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor der er fokus på videreudvikle de pædagogiske værktøjer, der bruges på ungdomsuddannelserne og på at videreuddanne underviserne. Samarbejdet giver en god videnudveksling, og så betyder det, at vore forskere og studerende bliver involveret i konkrete tiltag, der skaber værdi på uddannelsesinstitutionerne i Viborg Kommune. 

Yderligere oplysninger og kontakt:

Samarbejdsaftalen

Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune, sni@viborg.dk, tlf. 30 85 89 75
Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, rektor@adm.aau.dk, tlf. 99 40 95 01